Noutăți

Spre atenția angajatorilor!

Stimate angajator!

Direcția Ocuparea Forței de Muncă Ștefan Vodă vă informează despre posibilitatea de a beneficia de subvenții în contextul Legii nr.105 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj din 14.06.2018.(art.36, art.38)

Art.36

Agenții economici care vor angaja șomeri din următoarele categorii: persoane cu dizabilități, persoane eliberate din locurile de detenție, victime ale traficului de ființe umane, victime ale violenței în familie, persoane cu vârsta de 50 ani și peste, vor beneficia de subvenții lunare în sumă egală cu 30% din salariul mediu lunar pe economie pentru anul precedent(2206,83 lei), pe un termen de 6 luni, pentru fiecare șomer  angajat.

Art.38

Agenții economici care vor crea sau adapta un loc de muncă pentru persoanele cu dizabilități și vor angaja șomeri din categoria dată la aceste locuri de muncă, vor beneficia de subvenții  prin compensarea a 50% din costurile necesare creării sau adaptării locului de muncă.

  Cerințele față de angajator:

  1. Să fie înregistrați în Registrul de stat al persoanelor juridice și întreprinzătorilor individuali.
  2. Să nu aibă activitatea suspendată, să nu se afle în proces de insolvabilitate sau lichidare.
  • Să nu aibă datorii față de bugetul public național pentru anul precedent.
  1. Să nu aibă datorii față de salariați pentru anul precedent.

Informații mai ample puteți găsi în Hotărârea de Guvern nr.1276 din 26.12.2018 pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă.

Informații suplimentare: or. Ștefan Vodă, str. Libertății1, et.1, bir.1 (Consiliul Raional), tel:0242-2-35-37, 0242-2-36-70.