Noutăți

Sportul minții

Primăria Ștefan-Vodă anual desfășoară campionatul orașului la proba sportivă de șah cu genericul „Sportul minții” în scopul popularizării jocului între copii și mături, verificării nivelului de pregătire a tinerilor șahiști, desemnării celor mai buni jucători din oraș. Conform regulamentului, la competiție au fost admiși sportivii și toți doritorii de a participa la campionat care a avut loc în gimnaziul „D. Cantemir”. 43 de participanți au fost împărțiți în patru grupe, conform vârstei: grupa I – anul nașterii 2006-2009, II – 2001-2005, III – 2000 și mai mari, IV – fete (femei). Învingătorii stabiliți de colegiul de arbitri au fost decernați cu diplome, cupe și medalii corespunzător categoriei.

Dl Petru Demianov, specialistul primăriei, principalul promotor al jocului de șah în orășel și unul din organizatorii activi ai campionatului, este mulțumit că acest gen de sport intelectual an de an atrage tot mai mult tineret. Este salutabil faptul că în școala primară se studiază șahul conform programului de studii.

Astfel, pentru a motiva și mai mult pe acei care practică jocul de șah, aducem la cunoștință publicului larg numele învingătorilor.

Grupa I: locul I – Tudor Vidrașco, cl. VII, gim. „D. Cantemir”, II – Petru Talmazan, cl. V, liceul „Ștefan Vodă”, III – Pavel Ștefan, cl. X, liceul „Ștefan Vodă”.

Grupa II: locul I – Liviu Pușca, cl. IV a, II – Octav Repeșciuc, cl. IV c, III – Denis Nesteriuc, cl. IV b – toți din școala primară.

Grupa III: locul I – Vladimir Guțu, II – Ilie Guțu, III- Varsanovie Zmeu.

Grupa IV: Locul I – Sanda Talmazan, II – Cătrin Ganea, ambele din liceul „Ștefan Vodă”, III – Elvira Curmmei, cl. II c, școala primară.