Noutăți

Spitalul raional are stația proprie de producere a gazelor medicale

În anul 2017 echipa managerială condusă de către dl Vasile Plămădeală, directorul de atunci al spitalului raional, a elaborat un proiect cu privire la aprovizionarea cu oxigen a instituției medicale și dotarea laboratorului clinic cu aparataj performant și l-a prezentat spre finanțare la Ambasada Japoniei. Eforturile intelectuale și organizatorice depuse s-au încununat cu succes: spitalul raional a beneficiat de asistenţă din partea Guvernului Japoniei, în cadrul Programului „KUSANONE”. La prima etapă, în anul 2018, a fost dotat, la nivelul cerințelor contemporane, laboratorul clinic al spitalului.

Este semnificativ că recepția finală a stației de producere a gazelor medicale, oxigen, a avut loc la 13 iunie curent, în ajunul Zilei profesionale a lucrătorului medical și farmacistului. Comisia raională, președintele dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, a dat avizul pozitiv, prin urmare stația a început să funcționeze.

De notat: costul total al proiectului constituie 1326 mii lei, dintre care 350 mii – contribuția Consiliului raional, 38 mii – surse financiare din bugetul spitalului raional.

Astfel, eforturile echipei de proiect au fost sprijinite de Guvernul Japoniei și autoritatea publică locală de nivelul II, scopul final fiind modernizarea bazei tehnico-materiale a instituției medicale întru asigurarea serviciilor medicale de calitate prestate locuitorilor raionului Ștefan Vodă.

Dl Gherman cu membrii comisiei au vizitat și unitatea primiri urgențe din cadrul secției de primire a  spitalului raional.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”