Noutăți

Spectru larg al activității polițienești

În scopul organizării activităţilor suplimentare de prevenire şi combatere a infracționalității pe teritoriul țării, precum și în scopul asigurării şi monitorizării respectării măsurilor de protecţie și prevenire a răspândirii COVID-19, în contextul restricţiilor impuse, și în conformitate cu Planul Inspectoratului de Poliție Ștefan Vodă privind asigurarea ordinii publice, prevenirea cazurilor de înec pe parcursul sezonului estival, desfășurarea operațiunilor speciale „Grija” și „Mac-2020” angajaţii Secției Securitate Publică au organizat şi desfășurat activităţi de sensibilizare şi informare a populaţiei, cuprinzând toate localităţile raionului Ștefan Vodă.

O atenţie sporită s-a atras la respectarea restricţiilor în pieţele din teritoriul deservit, în magazine, frizerii, atât de către administratori, vânzători, cât şi de către vizitatori, fiind monitorizați și atenționați asupra respectării normelor sanitare recomandate de autorități (asigurarea cu dezinfectat, mănuși la intrarea în magazine alimentare) şi despre sancţiunile aplicate în cazul admiterii nerespectării acestora.

De asemenea, au fost verificate bazinele acvatice în scopul de prevenire a cazurilor de înec. Au fost intensificate activitățile și măsurile pentru atenționarea cetățenilor, copiilor și părinților despre riscurile ce pot să apară în urma scăldatului. Concomitent, cetățenii au fost informați referitor la respectarea normelor stabilite de prevenire a infecţiei COVID-19. Au fost întreprinse măsuri de prevenire a fenomenului infracţional, fiind verificate lanurile de culturi agricole, care au avut drept scop combaterea şi nimicirea plantelor cu conținut narcotic, precum şi identificarea persoanelor care le cultivă ilegal.

Totodată, activitatea angajaţilor a fost orientată şi la intensificarea măsurilor de combatere a consumului de băuturi alcoolice în locuri publice și apariției în astfel de locuri în stare de ebrietate. Cetăţenii au fost atenţionaţi asupra respectării măsurilor de siguranţă a bunurilor materiale.

Inspectoratul de poliție Ștefan Vodă