Noutăți

Specialist principal în cadrul serviciului audit intern

Președintele paionului Ștefan Vodă

anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal (fpe) în cadrul serviciului audit intern. Aparatul președintelui raionului.

Scopul general al funcției:Asigurarea obiectivă privind eficacitatea sistemului de management financiar și control, oferirea recomandărilor pentru perfecționarea acestui sistem, contribuirea la îmbunătățirea activității autorităților publice.

Sarcini de bază:

  • Analizarea și evaluarea sistemului de management financiar și control al autorității publice, propunerea recomandărilor de eliminare a neajunsurilor și minimizare a riscurilor.
  • Efectuarea activității de audit intern pentru evaluarea sistemelor de management financiar și control intern.
  • Generalizarea rezultatelor auditului, elaborarea raportului de audit.
  • Monitorizarea implementării recomandărilor ca urmare a auditului efectuat.

Condiții de participare la concurs.

Condiții de bază:

  • Deținerea cetățeniei RM;
  • Posedarea limbii de stat;
  • Capacitatea deplină de exercițiu;
  • Neatingerea vârstei necesare obținerii dreptului la pensie pentru limita de vârstă;
  • Lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
  • Neprivarea de dreptul de a ocupa funcții publice.

Cerințe specifice: Studii superioare, de licență sau echivalente în domeniul economico-financiar sau juridic. Cunoașterea finanțelor publice, contabilității, controlului financiar și auditului, legislația în domeniu. Preferabil experiență profesională în domeniu sau în serviciul public, abilități avansate de lucru la calculator (Word, Excel, Internet), abilități de organizare, analiză și sinteză, elaborare a documentelor, argumentare, motivare, soluționare a litigiilor, comunicare eficientă.

Actele necesare:formularul de participare la concurs, copia buletinului de identitate, copia diplomei de studii și a certificatelor de perfecționare profesională sau specializare, copia carnetului de muncă, casierul judiciar (se permite depunerea declarației pe propria răspundere privind antecedentelor penale cu prezentarea ulterioară a casierului judiciar).

Actele necesare se vor depune la comisia de organizare a concursului în termen de 30 zile, de la data publicării anunțului, pe adresa: or. Ștefan Vodă, str. Libertății 1, etajul III, biroul specialistului principal, Serviciul resurse umane (nr. 313), tel. 242 2-30-51.