Noutăți

Specialist nou în cadrul Consiliului raional

La 3 ianuarie 2019, în sala de ședințe a Consiliului raional, s-a desfășurat concursul repetat pentru ocuparea funcției publice vacante de sprecialist principal  în cadrul serviciului relații funciare și cadastru. Dosarul de participare la concurs a depus o singură persoană – dna Olga Palancean. De menționat, că atât proba scrisă, cât și interviu membrii comisiei de concurs au apreciat cu nota „9”, dna Palancean dând dovadă de cunoștințe trainice în domeniul relații funciare și cadastru,  actelor normative și legislației în vigoare, de calități omenești onorabile. Astfel, dna Olga Palancean a susținut concursul și va ocupa funcția de specialist principal în cadrul Serviciului relații funciare și cadastru.