Noutăți

Soros Moldova anunță concurs de granturi pentru promovarea participării civice în contestarea actelor de corupție și responsabilizarea autorităților publice

Misiunea Departamentului Buna Guvernare din cadrul Fundației Soros-Moldova  este de a spori transparența, responsabilitatea, eficiența și eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană. Scopul acestui concurs de granturi este de a identifica și susține proiecte ce încurajează participarea, implică cetățenii în procesele de luare a deciziilor, și contribuie la responsabilizarea autorităților publice centrale și locale. Propunerile de proiecte prezentate la concurs urmează să includă activități novatoare, să demonstreze modalitățile de atingere a impactului așteptat și a durabilității post-finanțare. Este încurajată includerea în propunerile de proiecte a unei componente privind elaborarea de politici și a unor acțiuni de advocacy în baza rezultatelor obținute în urma implementării proiectului.

Durata unui proiect va fi de până la 12 luni.
Bugetul estimativ:  nu va depăși 40 000 USD.

Vor fi acceptate propuneri de proiecte ce se încadrează în una din cele două direcții prioritare:

Prioritatea 1. Promovarea integrității, contestarea comportamentului corupt, și a managementului netransparent al fondurilor publice în activitățile autorităților locale și centrale

Vor fi finanțate proiecte orientate spre:

 1. Descurajarea / reducerea premiselor de corupție în instituțiile de stat. Exemple de activități eligibile pentru a fi susținute includ, dar nu se limitează la: monitorizarea activităților guvernului central, a integrității funcționarilor, a procesului bugetar, monitorizarea modalității de utilizare a mijloacelor publice la întreprinderile de stat, monitorizarea achizițiilor publice, a eficienței managementului instituțiilor de stat, în domenii precum transport, telecomunicații, industrie extractivă, etc.
  B. Monitorizarea activității și a performanțelor autorităților locale(în 2017 prioritate va fi acordată monitorizării autorităților locale din municipiul Chișinău).

Prioritatea 2. Încurajarea participării civice în inițiative comunitare locale și în dezbateri publice                                                                                                                                                                 Se vor finanțate proiecte care vor include:

 • Activități ce au potențialul de a mobiliza cetățeniiprin abordarea unor subiecte de importanță pentru comunitățile locale, care în același timp generează și o cerere sporită de transparență și integritate a oficialilor pentru responsabilizarea acestora.
 • Activități ce ajută cetățenii să-și dezvolte abilitățile de gândire critică, să învețe despre mecanismele de participare în activități comunitare și dezbateri publice, de soluționare a problemelor comunitare (inclusiv și la nivel urban) precum și advocacy pentru promovarea soluțiilor propuse.

În cazul în care o organizație intenționează să prezinte propuneri de proiecte pentru ambele priorități, urmează să fie prezentate dosare separate pentru fiecare propunere de proiect.

Sunt eligibile de a aplica:

 • Organizațiile non-guvernamentale din Republica Moldova, active în domeniile bună guvernare, anti-corupție, participare civică și organizare comunitară, monitorizare a activității instituțiilor statului, cu experiență în elaborarea propunerilor de politici și advocacy.
 • Grupuri civice în proces de formalizare și organizațiile care cooperează cu grupuri civice neformale (inclusiv cele de tineret), cu experiență în implementarea activităților în domeniile menț În cazul propunerilor de proiecte din partea grupurilor civice neformale, va fi analizată experiența individuală a membrilor grupului respectiv și rezultatele activităților anterioare.

La completarea cererii de finanțare să țineți cont de faptul că:

 • Proiectele înaintate trebuie să aibă obiective și rezultate clar definite (specifice, măsurabile, realiste și realizabile într-un segment de timp bine definit) și un buget bine argumentat.
 • Procurările de echipament vor fi finanțate doar în cazul unor necesități bine argumentate, astfel de costuri fiind analizate în mod aparte, aprobarea lor fiind la discreția Juriului Departamentului Buna Guvernare.
 • Fundația va finanța proiecte în limita bugetului disponibil și își rezervă dreptul să anunțe concursul în mod repetat, în cazul în care propunerile de proiecte recepționate nu vor corespunde cerințelor concursului.
 • Nu vor fi finanțate activități ce țin de promovarea unor entități politice sau/și religioase.

Procedura de participare în cadrul concursului: pentru a participa la concurs, solicitanții urmează să expedieze în adresa Fundației un dosar care să includă:

 • Cererea de finanțare, (Nu exista un formular , cerere de finanțare se va întocmi urmând instrucțiunile din Ghidul Solicitantului de finanțare, rubrica – „Procedura de prezentare a cererilor de finanțare”.)
 • Bugetul proiectului,
 • CV-ul organizației și CV-urile persoanelor-cheie implicate în proiect, semnate de către aceste persoane,
 • alte documente de suport, în conformitate cu Ghidul solicitantului de finanțare.

În Cererea de finanțare urmează să fie indicat în mod clar direcția prioritară în care se încadrează propunerea de proiect.

Termenul limită de prezentare a dosarelor este 5 aprilie 2017, ora 17:00.

Dosarele incomplete sau depuse după data limită nu vor fi luate în considerație.

Dosarele de participare la concurs vor fi transmise în versiune electronică, în limba română, în adresa Directorului Departamentului Buna Guvernare, Petru Culeac – pculeac@soros.md și la adresa foundation@soros.md, cu mențiunea: „Concurs de Granturi Buna Guvernare – [direcția prioritară în care se încadrează propunerea]”.

Pentru informații suplimentare: tel: 022-270031, 022- 270232, 022-274480, fax 022-270507

Pentru detalii nu ezitați să contactați și specialiștii Direcției Economie și Atragerea Investițiilor din cadrul Consiliului Raional Ștefan Vodă la numerele de telefon: 0242-2-20-81, 1242-2-30-29 sau să scrieți la adresa de email: economie.sv@gmail.com