Noutăți

Soluționarea crizei de la ÎM „Apă Canal” – problema primordială a primăriei Ștefan Vodă

Întreprinderea municipală „Apă Canal” din centrul raional se află în situație de criză profundă, deoarece la moment are datorii enorme – în total 2.614.622 lei, inclusiv datoriile pentru credit acordat de Banca Mondială. Ministerul Finanțelor a adresat Inspectoratului Fiscal de Stat pe raionul Ștefan Vodă o scrisoare-avertisment despre posibile măsuri de constrângere – blocarea conturilor bancare ale garantului, Consiliului raional Ștefan Vodă dacă nu vor fi primite măsuri concrete pentru stingerea datoriilor. La indicația dlui Nicolae Molozea, președintele raionului Ștefan Vodă, la Consiliul raional a fost convocată o ședință de lucru la care au participat consilierii raionali și locali, dl Nicolae Damian, șef IFS pe raionul Ștefan Vodă, dna Ina Caliman, șefa direcției finanțe a Consiliului raional, dl Gheorghe Anghel, primar de Ștefan Vodă, dl Nicolae Danilă, managerul ÎM „Apă Canal” și specialiștii întreprinderii. Cum ieșim din criză care s-a creat la moment și cum va activa „Apă Canal” în viitor – acestea două chestiuni importante au fost puse în discuție de către președintele raionului. Și-au expus părerile și au venit cu unele propuneri concrete dl Anghel, dna Ina Caliman, dnii Buzu și Baligari, consilieri raionali, dna Ciapchii, consilier local.

Prin urmare, a fost propus un șir de măsuri, printre care optimizarea cheltuielilor întreprinderii, inclusiv celor salariale, scoaterea la vânzare a unor bunuri ai primăriei, recuperarea datoriilor consumătorilor de apă potabilă care constituie în jur de 500000 lei, negocieri cu Ministerul Finanțelor cu privire la eșalonarea datoriilor pentru credit, majorarea tarifelor la apă și canalizare.

Problema în cauză va fi examinată la ședința extraordinară a consiliului local care va avea loc la 3 noiembrie curent.