Noutăți

Soluții pentru protejarea copiilor aflați în dificultate

La 20 septembrie curent, a avut loc ședința Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate prezidată de către dna Maria Creciun, consilier raional, președintele comisiei. La ședință au fost invitați dna Viorica Moraru, specialist principal în protecția drepturilor copilului, și dna Ina Carauș, asistent social comunitar s. Purcari. Membrii comisiei au examinat cinci chestiuni cele mai optimiste fiind legate de încetarea plasamentului și eliberarea avizului de integrare în familia biologică. Managerul de caz, dna Adriana Solonicov, specialist principal în problemele familiilor cu copii în situație de risc, a informat membrii comisiei despre situația în familiile biologice care s-au adresat la DASPF, cerând ca copii să fie întorși în sânul familiei. Membrii comisiei au votat pentru reîntregirea familiilor cu condiția că părinții și copii, pentru a preveni situații de risc, vor fi monitorizați permanent de asistenții sociali și APL de nivelul I.

A fost eliberat avizul cu privire la plasamentul planificat a copiilor separați de părinți din cauza abuzului de alcool, neglijenței totale a copiilor. Mai mult, în privința unora „părinți” au fost depuse în instanță cereri cu privire la decăderea lor din drepturi părintești. Astfel, șase copii vor fi plasați la centrul social comunitar din s. Olănești, doi – în centru social din Vadul lui Vodă. Persoanele responsabile din cadrul DASPF vor examina toate oportunitățile existente pentru a proteja copiii după ce a expira perioada de plasare în serviciul rezidențial.

Un tutore care a avut în grijă doi copii a depus cerere în care se refuză de tutelă din cauza decesului soției. Având un serviciu cu program de lucru neregulat, bărbatul n-are posibilitate să ofere copiilor îngrijirea necesară. Din fericire, un cuplu din Ștefan Vodă a cerut să fie instituită tutela cu plată asupra acestor copii. Soții sunt persoane responsabile, au luat această decizie conștient și sunt gată să învingă toate greutățile cu care se vor întâlni în educația copiilor.

Pentru a preveni abandonul copilului și întru reabilitarea psihologică a mamei, cuplu mama-copil din s. Purcari va fi plasat pentru o perioadă de trei luni în centru social comunitar din s. Olănești. Copilului care are o problemă de sănătate va fi oferit tratamentul necesar.

Toate deciziile au fost luate în interesul major al copiilor de diferită vârstă și etnie.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”