Noutăți

Soarta copiilor aflați în dificultate, examinată de CPCAD

La ordinea de zi a ședinței Comisiei pentru protecția copilului aflat în dificultate care a avut loc la 23 mai curent au fost puse patru chestiuni. La ședință au fost invitați dna Aurica Cebotari, șefa DGASPF, dna Natalia Bulat, șefa serviciului APP, dna Elena Bernaz, asistent social CASPTI, dna Maria Stavarachi, manager CCAS, asistenții sociali comunitari.

Pe prim plan a fost pusă chestiunea cu privire la acordarea și mărimea ajutorului bănesc în cadrul Serviciului social sprijin pentru familii cu copii. După examinarea fiecărui dosar în parte membrii comisiei au decis, prin vot unanim, acordarea ajutorului financiar pentru 25 familii cu 81 copii din 15 localități ai raionului, în total au fost repartizate 106600 lei.

Au fost examinate cazurile copiilor separați de părinți care se află în centru social din Ștefan Vodă. S-a stabilit că este imposibilă reintegrarea copiilor în familiile biologice sau cele extinse deoarece o parte din părinți se află în procesul de decădere din drepturi părintești, alții continuă modul antisocial de viață. Astfel, a fost eliberat avizul privind prelungirea plasamentului în serviciul de tip rezidențial, termenul în fiecare caz fiind diferit. Pentru beneficiarii centrului care vor absolvi clasa noua în anul viitor termenul a fost prelungit până la 31 august 2020, până la înscrierea în școala profesională pentru obținerea unei profesii.

Membrii comisiei au examinat și cazuri mai fericite, cu privire la plasamentul planificat în Serviciul de asistență parentală profesionistă (4 cazuri), în Serviciul de tutelă cu plată (7 cazuri). De menționat, că o familie din s. Slobozia va lua sub tutelă trei copii: 2 surori cu vârsta de 10 și 8 ani și fratele lor de 12 ani. Acești oameni mărinimoși care au hotărât să dea copiilor o familie, să le ofere un viitor decent merită toată aprecierea societății…

Vor fi integrați în familia biologică doi copii, părinții cărora au tras învățăminte și și-au schimbat comportamentul după ce copiii lor au fost plasați în centre sociale. Spre regret, cazuri asemănătoare sunt prea rare, părinții după separarea copiilor degradează și mai mult…

Au fost discutate și cazurile a două copii cu comportament deviant (de unul s-a dezis familia parentală profesionistă) care vor fi plasați în instituții rezidențiale din Chișinău și Vadul lui Vodă deoarece necesită ajutor specializat.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”