Noutăți

Slăvită să fie pomenirea lui Ștefan cel Mare!

Intreaga suflare naţionala în primele zile a lunii iulie cinsteşte cu pietate cel mai mare voievod al tării Moldovei si apărător al neamului. În context, la 3 iunie curent la Ștefan Vodă a avut loc festivitatea de comemorare, consacrată celor 560 ani de la urcarea pe tronul Moldovei a lui Ştefan cel Mare și 513 ani de la trecerea în neființă. La acest eveniment au fost prezenți conducerea raionului, reprezentanții tururor instituțiilor și serviciilor din centrul raional, locuitorii urbei.

Prezentatorii, Ana-Maria Dimitrenco, Patrisia Uța și Andrian Gurdiș, au vorbit despre domnirea lui Ștefan cel Mare, a celui care a aratat răspicat tuturor că pe acest pământ nu pot trăi decât acei care îl iubesc şi sunt gata să se jertfească pentru apărarea lui. Cu urcarea domnitorului la tron, se deschide o epocă nouă în istoria Moldovei. Opera lui de vrednicie, de înţelepciune, vitejie, de hărnicie gospodărească şi de genială clarviziune a fost neasemuită şi, de aceea, Ştefan cel Mare a dominat şi va domina veacuri de rândul scena istoriei noastre.

Preocuparea dominantă a domniei lui Ştefan a fost lupta pentru independenţă. În acest context efortul de centralizare a statului şi treptata sa afirmare pe plan internaţional au fost legate indisolubil. În cursul domniei sale Moldova a cunoscut o înflorire fără precedent. Luptând de la egal cu vecini mult mai puternici, Ştefan cel Mare a reuşit să impună Moldova ca un stat cu drepturi aproape egale.

Datoria noastră sfântă este să-i cinstim memoria marelui Domnitor, care prin jertfirea de sine a făcut ca Moldova să fie a noastră, a urmaşilor lui.

Festivitatea de comemorare a finisat cu depunerea de flori la monumentul lui Ștefan cel Mare.