Noutăți

Situația la zi în agricultura raionului Ștefan Vodă

Dezastrele naturale din anul curent (seceta, îngheț, grindina) la care a fost expus sectorul agrar al raionului Ștefan Vodă, au influențat negativ asupra recoltei culturilor agricoli. Ca urmare, volumul global al producției de grâu este de 11182 t (700 kg la ha), orz – 1316 t (700 kg la ha), rapiță – 512 t (370 kg la ha), mazăre – 189 t (550 kg la ha), ce constituie aproximativ 20 de procente din potențialul pe care îl are raionul.

O situație similară este și cu culturile din grupa a două (porumb, floarea soarelui), în jur de 25 de procente din aceste  suprafețe  deja sunt recoltate. Avem câmpuri de porumb și floarea soarelui la care nu este nimic de colectat, doar de curățit de masa vegetală.

În plantațiile multianuale, livezile de prun, măr a început recoltarea, rezultatele sunt mai reduse comparativ cu anii precedenți.

În pofida greutăților cu care se confruntă producătorii agricoli, în prezent agenții economici sunt preocupați de pregătirea solului pentru semănatul grâului, orzului de toamnă. Lipsa precipitațiilor complică efectuarea acestor lucrări și presupune mai multe resurse financiare.

Parțial este asigurată necesitatea de material semincer. Propun spre vânzare grâu, orz de semințe producătorii locali: Miturix-Agro, Nistru-Olănești, Golnic Prim, Focaro-Agro care au reușit chiar și în condițiile acestui an să producă material semincer.

Mulți producători din lipsa surselor financiare, sunt nevoiți să procure materialul semincer pe datorie, cu încrederea că măsurile de susținere de la Bugetul de Stat vor fi alocate în termenii prevăzuți. La ziua de azi din cele 70 de dosare depuse la AIPA de agenți economici pentru a beneficia de compensații de pe urma pagubelor provocate de calamități naturale 5 deja sunt aprobate.

Valentina BARBEI, vicepreședintele raionului pe problemele economice