Noutăți

Sirena durerii națiunii în doliu

Conform decretului privind Ziua comemorării victimelor stalinismului, în semn de solidaritate cu victimele regimului stalinist, pe 6 iulie 2018, la ora 10:00, au fost declanșate sirenele în toată țara.

Conform documentelor de arhivă, în noaptea din 5 spre 6 iulie 1949, în Moldova au avut loc deportări masive. La această operațiune au participat 4496 de „lucrători operativi” ai Ministerului Securității de Stat al URSS, inclusiv aduși din alte republici, 13.774 de ofițeri și soldați și 4705 activiști de partid din Moldova. Pentru asigurarea transportului intern a celor ce au fost ridicați au fost mobilizate 4069 autovehicule, iar pentru transportarea basarabenilor în Siberia și RSS Kazahă au fost pregătite 30 de eșaloane de tren, respectiv 1773 de vagoane de vite. În total, în acea zi au fost deportate 11.293 de familii – 35.796 de persoane, dintre care 9864 bărbați, 14.033 femei și 11.889 copii. Dintre aceștia, 7620 de familii au fost considerate „chiaburi”, iar celelalte au fost acuzate de „colaborare cu fasciștii”, de „apartenența la partidele burgheze românești sau la secte religioase Ilegale”. În prezent, în Republica Moldova locuiesc peste opt mii de deportați.

Funcționarii publici din cadrul aparatului președintelui raionului și conducerea raionului, angajații direcțiilor și serviciilor amplasate în sediul Consiliului raional s-au adunat în holul clădirii și au ținut un minut de reculegere în amintirea celor care au avut de suferit de pe urma celui de-al doilea val de deportări din 1949.

Dl Nicolae Molozea, președintele raionului, în luarea sa de cuvânt a adus la cunoștință că, conform documentelor desecretizate, din raionul Ștefan Vodă au fost ridicate 622 de persoane din 24 localități, adulți, bătrâni și copii, și încărcate în 31 de vagoane de vite. Cele mai multe persoane au fost deportate din satele Talmaza – 77, Olănești – 72, Purcari – 50, Volintiri – 49. „Lucrătorii operativi” n-au ocolit nici așa sătucuri mici ca Hagimus (8 deportați),  Alava (3 deportați) și Marianca de Jos (11). După cum a menționat președintele raionului, au fost exilați cei mai harnici și gospodăroși țărani, numiți „chiaburi” pentru că aveau în posesie un petic de pământ udat cu sudoare, un cal sau vacă. Sunt filele negre din istoria țării noastre despre care n-avem dreptul moral să uităm, mai mult, tânăra generația trebuie să cunoască despre acest calvar prin care a trecut înaintașii lor pentru a nu permite repetarea represiunilor niciunde pe pământ, a punctat președintele raionului și a menționat că ar fi omenește de înveșnicit, prin construirea unui monument, suferințele groaznice a pământenilor noștri care au trecut prin trei valuri de deportări din anii 1941, 1949 și 1951. (În raion sunt doar două monumente dedicate deportaților – în satele Feștelița și Popeasca.)

Dl Nicolae Molozea a dat citirii numele celor deportați, citirea listelor fiind prelungită de vicepreședinții raionului, domnii Vasile Gherman și Alexandru Pavlicenco.

Președintele raionului a informat că Ministerul Finanțelor, conform Hotărârii de Guvern, va aloca, din contul mijloacelor prevăzute în bugetul de stat pe anul 2018, autorităților administrației publice locale suma de 5484570,0 lei pentru restituirea valorii bunurilor prin achitarea de compensații persoanelor supuse represiunilor politice.

Guvernul va oferi victimelor deportărilor staliniste și alte facilități. Astfel, începând cu 1 septembrie 2018, alocația lunară crește de la 100 la 500 de lei; ajutorul material se majorează de la 700 până la 1000 de lei; reduceri de 50%, în loc de 30%, pentru procurarea biletelor la sanatoriu; examene medicale profilactice anuale gratuite; tratament de reabilitare la spitalul Guvernului; legitimații de tip nou.

Direcția cultură, tineret, sport și turism aduce mulțumiri dlui Anton Port, meșter popular din s. Popeasca, pentru expoziția lucrărilor din lemn dedicate deportărilor în masă a basarabenilor „Balada celor deportați”. Expoziția este vernisată în holul clădirii Consiliului raional, nivelul I.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”