Noutăți

Sinteza ședinței Comisiei raionale situații excepționale Ștefan Vodă

Astăzi, 28.02.2022  a avut loc ședința Comisiei raionale situații excepționale Ștefan Vodă.

Președintele raionului dl Vasile Maxim a adus la cunoștină prevederile Dispoziției nr.3 din 27.02.2022 ale Comisiei pentru Situații Excepționale Republicii Moldova, totodată a informat despre aprobarea Regulamentului privind instituirea și activitatea Centrelor de plasament pentru refugiați (inclusiv normele de cheltuieli).

Dna Aurica Cebotari, șefa Direcției generale asistență socială și protecția familiei a adus la cunoștință datele de la orele 12:00. Astfel, pe teritoriul raionului Ștefan Vodă – 752 persoane refugiate cazate  (inclusiv – 370 maturi și 382 copii) dintre care 537 persoane plasate în casele particulare și 215 persoane cazate în instituții publice.

Dna Cebotari s-a mai referit la particularitățile Regulamentului sus-menționat, conform căruia Centrele de plasament pentru refugiați se vor deschide în baza demersurilor din partea administrațiilor publice locale de nivelul I în adresa Direcției generale asistență socială și protecția familiei și cu acordul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

Dna Raisa Burduja, șefa Direcției generale educație a informat despre includerea în procesul educațional a copiilor refugiați. În acest scop, la moment se studiază statutul copiilor refugiați (vârsta, timpul aflării pe teritoriul raionului, limba vorbită ș.a.).

În contextul comemorării celor căzuți în războiul din 1992, președintele raionului dl Vasile Maxim a invitat la ședință și reprezentanții asociațiilor de veterani din teritoriu (veteranii războiului din 1992 și veteranii-afganezi) în prezența cărora s-au pus în discuție prevederile Dispoziției CSE republicane potrivit căreia, în condițiile stării de urgență, sunt interzise activitățile în masă (festivități, concerte, mitinguri etc.). În acest sens, s-a decis ca în ziua de 2 martie să fie anulată acțiunea de comemorare preconizată, limitându-se doar la depunerea de flori la monumentul din centrul raional de către conducerea raionului. În același context, s-a decis anularea tuturor manifestărilor preconizate pentru desfășurare pe teritoriul raionului Ștefan Vodă legate de sărbătorile naționale și internaționale.

Au mai fost discutate și alte particularități ale activității serviciilor/autoritărților și măsurile necesare în contextul stării de urgență și dirijării fluxului de refugiați. Pe marginea celor discutate, a fost aprobată Dispoziția nr.2 din 28.02.2022.

Hotarirea nr.2