Noutăți

SINDASP, 70 de ani de la fondare

Cu  prilejul aniversării a 70 de ani de la fondarea Federației SINDASP din Republica Moldova, la 16 decembrie curent, în sala de festivități a școlii de arte „Maria Bieșu” a avut loc ședința festivă a membrilor sindicatului, președintele căruia este dl Ion Mustafenco. Astfel, în sală au fost prezenți funcționarii publici și angajații din autoritățile publice locale de nivelul I și II și oaspeții de onoare: dl Nicolae Molozea, președintele raionului, dl Vlad Canțăr, președintele Federației Sindicatelor Angajaților din Serviciile Publice din RM, dl Vinidict Lutenco, președintele Federației Sindicale teritoriale Ștefan Vodă din agricultură și alimentație, dl Petru Șcerbatiuc, fostul președintele SINDASP.

După ce facilitatoarea evenimentului, dra Ana- Maria Dimitrenco, a declarat sărbătoarea deschisă, cuvântul a fost oferit dlui Ion Mustafenco, președintele Asociației Sindicale Ștefan Vodă a Federației SINDASP. Dumnealui a vorbit succint despre istoria și rolul sindicatului în dezvoltarea și promovarea echității sociale, drepturilor angajaților, precum și altor valori similare social-democrației. Activiștii sindicali din raion au fost decernați cu diplome și cadouri de preț.

Dl Nicolae Molozea, președintele raionului, în luarea sa de cuvânt a subliniat că sindicatele și sindicaliștii sunt cei care primii reacționează la toate schimbările în societate pentru a apăra drepturile și interesele social-economice, profesionale și de muncă ale angajaților. Dumnealui a mulțumit tuturora prezenți în sală pentru eforturile depuse în protejarea drepturilor și libertăților membrilor sindicatului și a asigurat susținerea din partea conducerii raionului și a Consiliului raional a intereselor comune. Dna Aliona Munteanu, șefa secției administrația publică din cadrul aparatului președintelui raionului, a dat citirii dispoziția președintelui raionului, conform căreia au fost decernați cu Diploma de Onoare a Consiliului raional Petru Şcerbatiuc, ex-preşedinte Asociaţiei Sindicale Ştefan Vodă SINDASP, Vladislav Cociu, primar de Carahasani, Nicolae Tudoreanu, primar de Feşteliţa, Anatolie Zavalişca, primar de Slobozia, Petru Luchianov, arhitectul primăriei or. Ştefan Vodă, Maria Pîntea, asistent social comunitar din s. Olăneşti.

Cu felicitări frumoase și decernări a venit în fața sărbătoriților dl Vlad Canțăr. Dumnealui și-a exprimat sentimentul de tristețe, dar și revoltă, deoarece în condițiile actuale lupta SINDASP pentru drepturile funcționarilor publici nu aduce roade îmbucurătoare. Au fost negociate la nivel de guvern și parlament drepturile funcționarilor publici la o pensie decentă, însă a fost obținută numai o victorie mică: funcționarii publici care la data de 1 ianuarie 2017 vor avea vechimea generală de muncă de 33 de ani (bărbați) și 30 (femei), inclusiv 15 ani în serviciu public, nu vor fi supuși pensionării conform noii formule care va intra în vigoare de la 1 aprilie 2017.

Mesaje de felicitare și încurajare pentru sărbătoriți au adus dl Petru Șcerbatiuc și dl Vinidict Lutenco, ambii subliniind că eficiența sindicalismului depinde de implicarea activă a fiecărui sindicalist.

Colegii de la direcția raională cultură, tineret, sport și turism și artiștii amatori din raion au fost alături de sindicaliști ridicându-le dispoziția cu cadouri muzicale, teatrale și coregrafice și transformând evenimentul într-o adevărată sărbătoare. Cei prezenți în sală au savurat cu plăcere cântecele interpretate de Ana Maria Dimitrenco din Ștefan Vodă, Ana Lutenco din Olănești, Liviu Ciobanu și Dorel Cociu din Carahasani, melodiile fluieriștilor din Marianca de Jos, dansul fetelor de la biblioteca publică Ștefan Vodă, au râs în hohote privind o scenă din spectacolul pus de teatrul din s. Palanca.
dsc00340dsc00344dsc00346dsc00347dsc00350dsc00353dsc00355dsc00359dsc00361dsc00366