Noutăți

Siguranța copiilor contează!

La 13 iulie curent, angajații Secției Securitatea Publică a Inspectoratului de poliție Ştefan Vodă, în conformitate cu planul comun de acțiuni cu asistenţii sociali pentru anul 2020, au efectuat în localitatea Slobozia verificări la domiciliu a familiilor cu mulți copii și familiilor cu copiii în situații de risc. Activitățile s-au desfășurat în vederea prevenirii cazurilor de abandon de domiciliu, a practicării vagabondajului şi cerşitului, precum şi întru reducerea riscurilor de victimizare a copiilor. E știut că abaterile de la comportamentul normal al minorilor sunt consecințele lipsei de supraveghere de către părinţi şi neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor de întreţinere, de educare şi de instruire a copiilor.

Scopul activității comune constituie instruirea și familiarizarea atât părinților, cât și a copiilor cu regulile primordiale, menite s-ă garanteze siguranţa personală. De menționat că, prin intermediul întrunirilor cu cetăţenii, se asigură sporirea nivelului de autoprotecţie şi siguranţă a populației.

Elena CEBAN, OP a SIC a SSP a IP Ștefan Vodă