Cultură, Tineret, Sport și Turism Noutăți

Sesiuni de instruire privind procesul de transpunere a politicilor de tineret

În perioada 16-17 mai, Valentina Uța, șefa DCTST și Anișoara Paiu, specialist superior din cadrul DCTST fiind delegate la Institutul Muncii au  participat la un atelier de lucru, organizat de Agenția Națională pentru Dezvoltarea Programelor și Activități de Tineret  cu participarea reprezentanților Ministerului Educației și Cercetării și UNFPA Moldova.

În cadrul  evenimentului, s-au discutat mai multe subiecte  axate pe sectorul de tineret la moment, situația, provocările cu care se confruntă funcționarii  publici  responsabili de domeniul tineret și oportunitățile pe care le pot accesa, pentru a dezvolta programe destinate tinerilor din fiecare raion.

Pe lângă familiarizarea cu viziunea, tendințele, și instrumentele de  cooperare cu autoritățile publice locale, au fost desfășurate  sesiuni de informare privind aplicarea cadrului normativ în domeniul tineret, planificarea și implementarea politicilor de tineret, clasificarea bugetară a programelor de tineret,  rolul specialistului de tineret în coordonarea implementării politicilor locale de tineret, plan de acțiuni, resurse  umane și despre dezvoltarea Centrelor de tineret din Republica Moldova.

De asemenea, am avut posibilitatea să facem schimb de idei, experiență și bune practici din activitatea colegilor din alte raioane.

                                        Anișoara Paiu, specialist superior DCTST