Noutăți

Sesiunea de instruire autorităților adinistrației publice locale de nivelul I și II

Cancelaria de Stat desfășoară sesiuni de informare pentru aleșii locali și funcționarii publici din autoritățile administrației publice locale (APL) de nivelul 1 și 2 în cadrul proiectelor „Sprijin în procesul de reformare a administrației publice” și „Motivare”.

Astfel, la 29 ianuarie curent, angajații Cancelariei de Stat au ajuns la Ștefan Vodă unde a avut loc o sesiune de instruire care are drept scop consolidarea capacităților profesionale ale  angajaților din unitățile administrativ-teritoriale din raion. Subiectele abordate au vizat atribuțiile autorităților administrației publice locale, prevederile cadrului normativ din domeniu cu referire la transparentizarea activității APL, inițierea procedurilor administrative, precum și alte aspecte privind managementul eficient  al funcției publice în cadrul entităților.  Fiecare participant a primit un set cu informații utile pentru activitate de zi cu zi.