Noutăți

Sesiunea de informare privind lansarea Programului de Granturi Mici pentru ONG-uri

La 25 septembrie 2019, în sala de ședințe a Consiliului raional Ștefan Vodă, a avut loc  sesiunea de informare privind lansarea Programului de Granturi Mici pentru ONG-uri ”Cetățeni Activi pentru Protecția Mediului”. Evenimentul a fost organizat de către Asociația Obștească (A.O.) EcoContact, cu suportul financiar al Guvernului Suediei în parteneriat cu Consiliul raional Ștefan Vodă.

Astfel peste 30 de reprezentanți ai ONG, reprezentanți ai administrațiilor publice locale, specialiști din cadrul Consiliului raional au discutat despre fiecare etapă a proiectului și au avut posibilitatea să dea întrebări concrete ce țin de descrierea proiectului, bugetului și rapoartelor ce urmează a fi implementate de către aplicanți.

Experții au venit cu informații relevante activităților eligibile și criteriilor de selecție ce urmează a fi îndeplinite de către potențialii beneficiari.

Ion Marin, reprezentant AO EcoContact, a vorbit despre regiunile geografice eligibile din cadrul programului:

”Aplicanții trebuie să fie organizații neguvernamentale înregistrate în Republica Moldova, active în domeniul protecției mediului și dezvoltării comunitare durabile, care activează în ariile geografice specificate mai jos.

  • Regiunea geografică nr.1: Comunitățile din bazinul hidrografic al râului Lăpușna
  • Regiunea geografică nr. 2: Comunitățile din zona Ramsar „Nistrul de Jos”
  • Regiunea geografică nr. 3: Municipiul Chișinău”

Durata activităților proiectului trebuie să fie de la 9 luni până la 12 luni, iar proiectul trebuie să fie finalizat cel târziu la 31 octombrie 2020.

Cătălina Arghir a încurajat cooperarea cu reprezentanții autorităților locale și persoanele active din comunitate.

În funcție de experiența de implementarea proiectelor de mediu, organizația poate solicita una din următoarele sume de finanțare:

  • Nivelul începător – până la 200 000 MDL (organizații care nu au implementat niciun proiect sau/și au implementat ultiumul proiect în domeniul mediului mai mult de 3 ani în urmă)
  • Nivelul intermediar – 400 000 MDL (cel puțin două proiecte în domeniul mediului, implementat pe parcursul ultimilor 3 ani)
  • Nivelul avansat – până la 600 000 MDL (organizații cu experiență bogată, de cel puțin 5 proiecte implementate pe parcursul ultimilor 3 ani).

Bugetul total al proiectului va fi constituit din 90% grant PGM și 10% co-finanțare din partea organizației aplicante.  Co-finanțarea este obligatorie.

Obiectivul principal al Programului de Granturi Mici  este îmbunătățirea capacității comunităților locale pentru a face față provocărilor din domeniul mediului. PGM va susține inițiativele și acțiunile locale menite să soluționeze problemele de mediu cu care se confruntă comunitățile locale, fapt care, pe termen lung, va îmbunătăți nivelul de trai al populației.

Mai multe detalii referitoare la implementare și procedura de raportare pot fi găsite în Ghidul de Implementare PGM.

Dosarul complet TREBUIE să conțină următoarele documente:

1.Formularul de aplicare;

2.Bugetul proiectului;

3.Certificatul de înregistrare a organizației aplicante

4.Certificatul ce confirmă lipsa datoriilor la bugetul de Stat al  solicitantului pentru ultimul an fiscal;

 5.CV-urile personalului și experților-cheie.

Toate documentele menționate mai sus trebuie să fie expediate doar în formă electronica, prin e-mail, cu subiectul: PGM Cerere, [denumirea ONG-ului] la PGM@vox.md, nu mai târziu de 06 octombrie 2019.

Întrebările pot fi adresate persoanelor de contact:

Ion Marin (068099347),

Cătălina Arghir (069110075),

e-mail: PGM@vox.md

Olesea BĂDILĂ, șef interimar Direcția economie și atragerea investițiilor

Anexa-A-_Formular-de-aplicare-2

Annexa-B-Budget-Fin-Report-MDL_final_Ro-1

Ghid-de-Implementare-PGM_ro