Noutăți

Sesiunea de informare a Programului IFAD VI

Astăzi, 01 august 2017, în cadrul Incubatorului de Afaceri din Ștefan Vodă s-a desfășurat sesiunea de informare a Programului Rural de Reziliență Economico-Climatică Incluzivă (IFAD VI). Programul dat va fi implementat în Moldova până în anul 2020. Proiectul are un caracter național și este implementat în toate localitățile Republicii Moldova, cu excepția or. Chișinău, or. Bălți și a unităților administrativ-teritoriale din stânga Nistrului. Obiectivul programului este de a permite antreprenorilor săraci din mediul rural să-și sporească veniturile și să-și consolideze reziliența:

1) de a îmbunătăţi capacitatea de adaptare a agricultorilor la schimbările climatice;

2) de a spori accesul populaţiei din mediul rural la credite, prin oferirea produselor financiare adecvate şi accesibile;

3) de a spori productivitatea și competitivitatea, de a majora investițiile, de a îmbunătăți accesul la piață.

Componentele programului:

Componenta I: Reziliența schimbărilor climatice și dezvoltarea lanțului valoric incluziv: Sunt acordate granturi pentru investițiile care vor spori capacitățile de adaptarea întreprinderilor agricole la schimbările climaterice, dar și granturi pentru dezvoltarea lanțurilor valorice susținute în cadrul programului în următoarele domenii: apicultura, legumicultura, producerea strugurilor de masa.

Componenta II. Finanțare rurală incluzivă și dezvoltarea capacităților: credite pentru finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii, granturi pentru tinerii antreprenori, împrumuturi pentru micro-antreprenori, membrii Asociațiilor de Economii și Împrumut. Sunt finanțate afacerile agricole și neagricole (produsele destinate tinerilor antreprenori și micro-antreprenorilor).

Componenta III. Dezvoltarea infrastructurii economice pentru reziliență rurală și creștere economică

Scopul acestei componente constă în îmbunătăţirea condiţiilor pentru dezvoltarea întreprinderilor agricole, generarea investiţiilor şi majorarea veniturilor din activitatea economică din spaţiul rural prin dezvoltarea infrastructurii publice rurale cu caracter economic.

Programul IFAD VI va oferi suport la reducerea sărăciei şi dezvoltarea economică a mediului rural prin:

  • Acordarea serviciilor de consultanţă şi suport la lansarea şi dezvoltarea afacerii;
  • Facilitarea accesului la surse financiare;
  • Creditarea în condiţii avantajoase a întreprinderilor rurale;
  • Oferirea granturilor competitive;
  • Dezvoltarea infrastructurii economice rurale;
  • servicii de asistenţă pentru implementarea sistemelor de management a calităţii şi certificare a produselor

agricole;

  • promovarea inovațiilor tehnologice;
  • încurajarea și susținerea investițiilor Tinerilor Antreprenori.

Tatiana CUCLENCO, administrator al IASV