Noutăți

Sesiunea de informare a producătorilor agricoli privind oportunitățile de finanțare pentru anul 2020

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) și cu suportul financiar al Moldova Agroindbank a demarat „Campania de informare privind oportunitățile de finanțare pentru anul 2020 prin prisma Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural”. De menționat că, mărimea Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru anul 2020 constituie 1 miliard lei.

În acest context,  la 21 ianuarie curent, la Ștefan Vodă a avut loc seminarul informativ organizat de Direcția raională agricultură  în comun cu Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură (AIPA) care a avut ca obiectiv informarea pe larg a producătorilor agricoli, agenților economici, administratorilor gospodăriilor țărănești, reprezentanților autorităților publice locale de nivelul I și II despre posibilitățile de accesare a subvențiilor postinvestiționale, în avans pentru proiecte start-up, precum și subvenții în avans pentru îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural.

La sesiunea de informare au participat dnii Ion Pînzari, consultant superior a Direcției politici și programe de dezvoltare rurală a MADRM, Sergiu Batiușca, director adjunct AIPA, Serghei Rusu, șef serviciul teritorial al AIPA Căușeni, Alexandru Cociug, inspector principal al Direcției teritoriale Siguranța Ocupațională ANSA Anenii Noi, Sergiu Murahovschi, administrator ÎS „Stațiunea tehnologică pentru irigare Ștefan Vodă, dna Valentina Barbei, vicepreședintele raionului pe problemele economice, dna Ludmila Melnicenco, directorul Agenției pentru ocuparea forței de muncă Ștefan Vodă.

Dna Valentina Barbei, vicepreședintele raionului, a salutat prezența masivă la acest seminar, fapt care vorbește elocvent despre importanța problemelor de pe  ordinea de zi, dorind ca seminarul să fie util pentru toți producătorii agricoli și viitorii solicitanți de subvenții.

Astfel, pe parcursul seminarului potențialii beneficiari de subvenţii au fost informați privind posibilitatea de accesare a mijloacelor financiare aferente măsurilor de sprijin oferite din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural pentru anul curent,  privind respectarea criteriilor de eligibilitate pentru obținerea acestui suport financiar din partea statului, precum şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce rezultă din prevederile Regulamentelor de subvenționare.

În cadrul seminarului, dna Ludmila Melnicenco, directorul AOFM Ștefan Vodă, a prezentat informații despre Procedurile de subvenționare pentru crearea locurilor de muncă; crearea și adaptarea locurilor de muncă pentru persoanele cu dizabilități. Agenții economici au apreciat pozitiv procedurile propuse, totodată și-au exprimat și nemulțămirea din cauza, că șomerii nu vor să lucreze, ne dorind să piardă plata ajutorului social. Specialiștii direcției au repartizat celor prezenți pliante despre serviciile acordate de ANOFM, informații despre noile prevederi ale Legii nr.105 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurare de șomaj. Agenții economici au primit și procedura de declarare a locurilor de muncă, formulare de înregistrare a locurilor vacante.

În concluzie: seminarul a fost informativ și util, astfel fiind asigurată interacțiunea dintre autoritățile statului și producătorii agricoli, autoritățile publice locale. Un alt aspect important: a fost identificat un șir de problemele din teritoriu, dar și soluțiile aferente acestora.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”