Noutăți

Sesiune de mentorat «Managementul comportamentului deviant la adolescentii din ‘’Centrul pentru Copii in situatii de risc’’ »

Centrul pentru Copilărie, Adolescență și Familie (CCAF) “PRODOCS”, cu susținerea financiară a Fundației pentru Copii “Pestalozzi”, din Elveția, în parteneriat cu Direcția Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei, raionul Ștefan Vodă, în temeiul Acordului de colaborare nr.3 din 20.02.2018, implementează proiectul “Incluziunea socio-școlară a copiilor din familii vulnerabile în sistemul educațional”.

Misiunea Asociației în cadrul proiectului “Incluziunea socio-școlară a copiilor din familii vulnerabile în sistemul educațional” urmărește îmbunătățirea calității educației și facilitarea incluziunii școlare a beneficiarilor din 6 Centre de Plasament partenere (or. Drochia, or. Călărași, or. Telenești, or. Anenii Noi, or. Hâncești, or. Ștefan Vodă), prin activități de suport școlar, educație, sociaizare și comunicare, oportunităţi de dezvoltare socio-școlară oferite de proiect, cu accent pe finanțarea inițiativelor pentru un trai și educație sustenabile care să le ofere șanse egale de inserție socială beneficiarilor Centrelor de Plasament partenere ale proiectului în derulare. În orașul Ștefan Vodă partener este Centrul de Plasament “Centrul pentru Copii în Situație de Risc”. Proiectul va fi implementat pe parcursul anului 2018 și 2019, cu posibilitatea continuării acestuia în perioada 2020-2022.

La data de 10 septembrie curent, în incinta Centrului de Plasament “Centrul pentru Copii în Situație de Risc”, or. Ștefan Vodă, s-a desfășurat sesiunea de mentorat pentru angajații Centrului de Plasament menționat, cu titlul “Managementul comportamentului deviant la adolescentii din ‘’Centru pentru Copii in situatii de risc”. Moderatorul sesiunii a fos Toma Sergiu, președintele Institutului pentru Familie și Inițiative Sociale, psihoterapeut la Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC).

Pentru a cuprinde desfășurat subiectul sesiunii, au fost organizate trei ateliere de lucru cu următoarele tematici:

  1. Identificarea comportamentului problematic. Studiu de caz în baza fișelor de evaluare comportamentală;
  2. Evaluarea funcțională a comportamentului problematic prin prisma: asistentului social, psihologului și pedagogului social;
  3. Pași pentru educarea comportamentelor prosociale la adolescenți.

Totodată, în cadrul acestui trainig, Centrul de Plasament “Centrul pentru Copii în Situație de Risc”, or. Ștefan Vodă i-a avut ca oaspeți pe specialiștii Centrului de Plasament “BRÂNDUȘA”, or. Hâncești, cu care anterior ei au avut multiple colaborări în cadrul proiectului. Este o tradiție binevenită promovată de către AO CCAF “PRODOCS” de a stabili parteneriate și colaborări dintre toate cele 6 Centre de Plasament implicate în proiectul în derulare, cooperare atât dintre specialiștii Centrelor, cât și dintre copiii-beneficiari.

Elena IURAȘCO, Specialist Comunicare și Relații cu Publicul în cadrul AO CCAF “PRODOCS”