Noutăți

Sesiune de instruire pentru autoritățile publice locale

Sub genericul „Ne instruim împreună”, la 11 noiembrie curent, în cadrul proiectului ”Parteneriate locale pentru incluziune” implementat de Asociația obștească ”PRODOCS”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer a fost organizată o sesiune de instruire pentru autoritățile publice locale de nivelul I din localitățile Căplani, Copceac, Purcari. La instruire au participat primarii, câte 3 consilieri locali și 3 asistenți sociali comunitari din localitățile menționate. În cadrul sesiunii au fost abordate următoarele subiecte: cadrul normativ și de politici în domeniul serviciilor sociale, cadrul normativ și de politici în domeniul protecției familiei și copilului, a persoanelor în vârstă și cu dizabilități, precum și atribuțiile și responsabilitățile APL de nivelul I și II în domeniul social. Participanții au manifestat un interes sporit față de subiectele propuse pentru discuție. S-a menționat că doar în comun și cu suportul consilierilor locali este posibil crearea și dezvoltarea serviciilor sociale comunitare, precum și stabilirea parteneriatelor durabile pentru evitarea suprapunerii serviciilor prestate, reducerea lacunelor sau a lipsei de continuitate.

În acest context, aduc sincere mulțumiri aleșilor locali pentru participare, cointeresare și implicare în activitățile sesiunii.

Aurica CEBOTARI, șefa DGASPF