Economie și Atragerea Investițiilor Noutăți

Sesiune de informare a Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură pentru primarii și antreprenorii din raionul Ștefan Vodă

Astăzi, 27 iulie 2022, urmare a adresării Consiliului raional Ștefan Vodă, directorul adjunct a Agenției de Intervenție și Plăți în Agricultură Diana Coșalîc a desfășurat sesiunea de instruire pentru primarii și antreprenorii din raionul Ștefan Vodă în contextul derulării în perioada 1 iunie – 23 august curent a celui de-al IV-lea apel de recepționare a cererilor de solicitare a subvențiilor în avans pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural, destinate îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii rurale şi diminuării tendinţelor de declin social şi economic în zonele rurale.


Importanța organizării evenimentului rezidă și în necesitatea cunoașterii modificărilor operate în Hotărârea Guvernului nr. 476/2019 și, implicit, documentarea cu tipurile de investiții pentru care pot fi depuse cereri de finanțare a proiectelor investiționale din sursele Fondului Național pentru Dezvoltarea Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR) în legătură cu disponibilitatea pentru APL de nivelul întâi, din primăvara anului 2022, a obținerii finanțării pentru proiectele locale din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL).


Astfel, în legătură cu necesitatea acordării suportului consultativ și metodologic în procesul pregătirii și completării cererilor de solicitare a subvențiilor în avans, în cadrul sesiunii de informare, s-a discutat despre proiectele din cadrul măsurilor de sprijin nr.1 și nr.2, de care pot beneficia APL-urile, dar și despre proiectele din cadrul măsurii de sprijin nr.3 pentru entitățile non-agricole.
Subiectele abordate s-au axat pe problemele cu care se confruntă APL-urile și agenții economici la depunerea dosarelor pentru subvenționare, despre respectarea criteriilor de eligibilitate, precum și îndeplinirea tuturor obligațiilor ce rezultă din prevederile Regulamentului de subvenționare. Totodată, s-a accentuat necesitatea completării corespunzătoare a pachetului de documente pentru a putea fi garantată obținerea subvențiilor din partea statului, specificându-se că la unele tipuri de proiecte depuse de APL urmează să să fie stabilit un parteneriat durabil cu mediul de afaceri din localitate.
La încheierea evenimentului, Diana Coșalîc, a subliniat că AIPA este autoritatea ce își focusează eforturile asupra susținerii primăriilor prin măsurile de subvenționare, ce vizează acordarea din partea statului a subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural.

În context, din numele conducerii raionului, șeful Direcției raionale economie și atragerea investițiilor, Moloman Sergiu a adresat mulțumiri reprezentanților AIPA pentru receptivitatea de care au dat dovadă, pentru oferirea consultanței necesare, cât și primarilor, antreprenorilor și altor persoane interesate din raion pentru interesul sporit manifestat de a se documenta în scop de accesare a surselor financiare necesare pentru îmbunătățirea nivelului de trai și dezvoltarea economică în localitățile raionului Ștefan Vodă.
Notă: Valoarea maximă a subvenției acordate pentru măsura 1 și 2 constituie 80% pentru un proiect eligibil de până la 3 milioane de lei, iar pentru măsura 3 constituie 50% pentru un proiect eligibil de până la 1 mil. lei.

Direcția economie și atragerea investițiilor