Noutăți

Serviciul Social Sprijin Familial, modificat

Recent, a avut loc ședința comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate la ordinea de zi a căruia a fost pusă o chestiune importantă – acordarea sprijinului familial unui număr mare de beneficiari din fiecare localitate a raionului. De menționat că au parvenit schimbări majore în acest serviciu social care este orientat spre familiile cu copii, pentru a preveni şi/sau a depăşi situaţiile de risc în vederea asigurării creşterii şi educaţiei copilului în mediul familial. Scopul Serviciului constă în asigurarea bunăstării copilului prin dezvoltarea și consolidarea capacităților familiei în creșterea și educația acestuia. Astfel, dacă anterior pentru acordarea sprijinului familial erau preconizate 40 mii lei pe an, atunci acum acest fond constituie 860,9 mii lei care vor fi valorificați până la finele anului.

La ședința comisiei au fost invitați asistenții sociali din toate localitățile raionului care au prezentat comisiei dosarele beneficiarilor selectați la ședințele comisiilor multidisciplinare locale.

Președintele comisiei, dl Vasile Gherman, a informat prezența că în raion numărul copiilor aflați în situație de risc depășește cifra de 1067 deoarece n-au fost prezentate datele din două primării. La prima ședință se va acorda sprijinul familial doar pentru 196 de copii. Președintele comisiei a chemat atât membrii comisiei cât și asistenții sociali să fie obiectivi în stipularea sumei acordate, luând în considerație situația și necesitățile reale a familiilor cu copii aflați în dificultate. Deoarece acest ajutor se acordă numai odată pe an, trebuie de cuprins cât mai multe familii care cu adevărat necesită susținerea statului, a accentuat dl Vasile Gherman.

Banii acordați se vor cheltui, în primul rând, conform necesităților copiilor școlarizați stipulate în dosare întocmite de asistenții sociali după evaluarea primară și cea complexă a situației copiilor. Dacă familia cere ajutor pentru a procura o masă pentru pregătirea temelor, scaune, dulap pentru cărți/haine sau patului în două niveluri, înseamnă că acești bani nu pot fi folosiți în alt scop, spre exemplu, pentru procurarea hainelor pentru iarnă. Dosarele beneficiarilor vor fi completate cu cecuri sau alte documente confirmative a procurărilor, cu fotografii. Monitorizarea acordării sprijinului familial va fi foarte strictă și se va efectua de către asistenții sociali, administrația publică locală, membrii comisiei raionale, Inspecția socială. Dacă vor fi depistate încălcări în folosirea banilor acordați familia va pierde posibilitate să mai apeleze la acest serviciul social.

În cadrul ședinței n-a fost respins niciun dosar, însă în unele cazuri au fost micșorate sumele acordate. Dosarele pregătite de unii asistenți sociali au fost acceptate în întregime, fără nicio schimbare, deoarece au fost obiective și realiste.

Situația în multe familii cu copii este cu adevărat grea, au menționat membrii comisiei. Însă este o situație, când copiii cresc în familie unde părinții sunt incapabili să muncească din cauza dizabilității sau îmbolnăvirii, și altă când părinții fac abuz de alcool sau nu vor să lucreze, fie și cu ziua, iar în rezultat suferă copiii lor. Cei care, aflându-se în situație grea de viață, fac pentru copii tot ce le stă în puteri vor fi ajutați de stat așa cum merită. Părinților iresponsabili nu se va permite se folosească pe bunul lor plac banii destinați copiilor în conformitate cu stipulările Regulamentului Serviciului Social Sprijin Familiar.

Pentru informație: în cadrul ședinței de sprijin familiar au beneficiat 118 familii în situație de risc/social vulnerabile cu 194 copii, suma totală fiind de 433 765 lei.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”