Noutăți

Serviciul interacţiune comunitară desfășoară activități de profilaxie

La 24 august curent, angajaţii Inspectoratului de poliţie Ştefan Vodă au desfășurat activități de informare și prevenire în teritoriul administrativ deservit. Au avut loc convorbiri cu scop de prevenire şi instruire a cetăţenilor în privința prevenirii furturilor din avutul proprietarului, îndeosebi furturile de animale și a tehnicii agricole, lăsate pe timp de noapte fără supraveghere. Cetățenii au fost avertizați asupra neadmiterii cazurilor de creştere a plantelor cu conţinut narcotic ca macul uleios şi cânepa. Totodată, s-a discutat cu părţile vătămate pe cazurile de infracţiuni şi incidente aflate în gestiunea poliţiei.

Șeful serviciului interacţiune comunitară a Inspectoratului de poliție Ştefan Vodă a vizitat sectoarele de supraveghere de vecinătate, s-au dus convorbiri cu liderii şi membrii sectoarelor privind situaţia criminogenă din localitate, fiind scoase în evidenţă problemele existente cu care se confruntă zi de zi cetățenii. Aceştia au fost instruiţi asupra modului de reacţionare pe diferite cazuri suspecte ce pot avea loc.

S-a atras atenţia la supravegherea gospodăriilor unde proprietarii temporar sunt plecaţi. În cadrul măsurilor de prevenire, individuale, au fost vizitaţi la domiciliu minorii delicvenţi ce se află la evidenţa poliţiei cu scopul profilactic.