Noutăți

Serviciul Fiscal de Stat anunță despre lansarea noii pagini-web a instituției

   Serviciul Fiscal de Stat va lansa pe 01 aprilie 2021 noua pagină-web a instituției. Portalul va avea o structură multidimensională, dinamică și intuitivă care va implementa ultimele tendințe în domeniul interacțiunii cu Utilizatorii Internet și expunerii elementelor multimedia.
Elaborarea și implementarea unei noi versiuni a paginii web oficiale a Serviciului Fiscal de Stat are drept scop dezvoltarea capacității instituționale a SFS întru promovarea și realizarea drepturilor cetățenilor precum și accesul utilizatorilor autorizați din cadrul SFS la informația cu caracter public și procesul de luare a deciziilor.
Pagina WEB oficială a Serviciului Fiscal de Stat va permite reducerea timpului necesar procesului de regăsire, vizualizare și extragere a documentelor relevante aferente activității SFS. Acest obiectiv va fi realizat prin automatizarea proceselor de colectare, publicare și diseminare a informației de conținut, inclusiv prin integrarea serviciilor oferite de alte subsisteme informatice ale SFS.
De asemenea, noua pagină-web a Serviciului Fiscal de Stat va avea un modul pentru persoanele cu dizabilități, care va permite ca site-ul să fie ușor accesibil și pentru persoane cu dizabilități vizuale.
Reiterăm că, Serviciul Fiscal de Stat este autoritatea care, în dialogul cu societatea civilă, tinde instantaneu să respecte principiile ce stau la baza unei interacțiuni eficiente, cum ar fi: accesibilitate; actualitatea; continuitatea și coerența; asistența contribuabililor; eficiența; veridicitatea și transparența. Toate aceste principii, au fost luate în considerație la elaborarea noii pagini web a instituției.

Pentru informații suplimentare, contribuabilii pot accesa portalul www.sfs.md, studia Baza generalizată a practicii fiscale, se pot adresa la Direcția deservire fiscală Ștefan Vodă la nr. de telefon 0242-2-23-50, 0242-2-22-70 sau 0242-93-510, sau pot apela Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0-8000-1525 (apel gratuit).    

Sursa www.sfs.md