Noutăți

Serviciul Fiscal de Stat a aprobat Programul de dezvoltare strategică al instituției pentru anii 2021-2023

    Programul a fost elaborat în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 176/2011 cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a programelor de dezvoltare strategică ale autorităţilor administraţiei publice centrale, a fost supus consultărilor publice, conform HG nr.967/2016 cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional precum și consultat cu experții de asistență externă din cadrul Trezoreriei SUA și a Agenției Fiscale Suedeze, obiecțiile și comentariile furnizate fiind luate în considerare la elaborarea proiectului final al programului.
Serviciul Fiscal de Stat a identificat și și-a propus 4 obiective generale de dezvoltare, pentru anii 2021 –2023, după cum urmează:

 1. Dezvoltarea instituțională;
 2. Consolidarea procesului de deservire și evidență a contribuabililor;
 3. Consolidarea managementului conformării voluntare și forțate;
 4. Modernizarea tehnologiilor informaționale.

     Măsurile incluse în Program vor avea nu doar impact fiscal, dar și administrativ, economic, de mediu, social, precum:

 • creșterea gradului de conformare voluntară a contribuabililor;
 • creșterea veniturilor fiscale administrate de Serviciul Fiscal de Stat;
 • nivel înalt de disciplină fiscală în rândul contribuabililor;
 • previzibilitate în politica fiscală;
 • nivel ridicat de transparență în activitate;
 • grad de încredere sporit al mediului de afaceri și cetățenilor în instituția fiscală;
 • nivel ridicat de răspuns la necesitățile persoanelor cu dizabilități;
 • management instituțional performant și eficient;
 • capacități informaționale care să răspundă și să corespundă cererilor contribuabililor;
 • abordarea personalizată a diferitor grupuri în interacțiunea cu autoritatea fiscală;
 • micșorarea timpului de conformare la obligațiile fiscale.

     Unele din cele mai importante măsuri se referă la:

 • Centralizarea și concentrarea subdiviziunilor SFS într-un sediu unic;
 • Dezvoltarea paginii web a SFS www.sfs.md prin integrarea tuturor serviciilor electronice și sistarea paginii web www.servicii.fisc.md;
 • Elaborarea mecanismului de gestionare, declarare, achitare a obligațiilor fiscale prin intermediul unei aplicații mobile;
 • Eficientizarea și consolidarea controlului fiscal la persoanele fizice prin metode și din surse indirecte;
 • Desfășurarea acțiunilor de conformare fiscală pe segmentele cu risc sporit: salariu în plic, transport auto de pasageri, comerț online.

     Precizăm că, Programul de dezvoltare strategică al SFS pentru anii 2021–2023 este plasat pe pagina-web oficială a autorității fiscale și poate fi consultat aici.

     Sursa www.sfs.md    

                                                     Galina Verebceanu, șef al DDF Ștefan Vodă