Asistență Socială și Protecția Familiei Noutăți

Serviciul de asistență socială comunitară

Serviciul de asistență socială comunitară este un serviciu în cadrul Direcției generale asistență socială și protecția familiei din subordinea Consiliului raional Ștefan Vodă, instituit la începutul anului 2007, care activează în baza Legii Asistenței Sociale nr. 547 din 25.12.2003.

Scopul Serviciului: prestarea asistenţei sociale la nivel de comunitate pentru prevenirea şi depăşirea situaţiilor de dificultate la nivel local.

Obiectivele Serviciului de asistenţă socială comunitară constau în:

 1. a) Identificarea persoanelor în situaţie de dificultate şi facilitarea accesului acestora la prestaţii şi servicii sociale.
 2. b) Susţinerea şi mobilizarea comunităţii în vederea prevenirii şi soluţionării situaţiilor de dificultate.

Beneficiarii Serviciului de asistență socială comunitară sunt:

 1. Comunitatea ca un tot întreg;
 2. Persoanele, familiile și grupurile sociale aflate în dificultate:
 3. a) Copii și familiile cu copii în situație de risc, familiile cu copii ce dețin grad de dezabilitate, copii rămași fără îngrijire părintească, copii abuzați și neglijați;
 4. b) Persoanele vârstnice: persoane solitare, persoane cu dezabilități, persoane adulte imobilizate, cupluri vârstnice în care unul din membrii familiei este grav bolnav;
 5. c) Grupuri de persoane cu probleme specifice: persoane adulte cu dezabilități, victimele violenței în familie, potențialele victime și victime ale traficului de ființe umane, persoane eliberate din locuri de detenție, șomeri, minorități etnice, ș.a.

Funcționarea Serviciului de asistență socială comunitară:

Serviciului de asistență socială comunitară  din cadrul DGASPF Ștefan Vodă este constituit din: șef Serviciu ASC – 1 unitate; supervizori – 3 unități; asistenți sociali – 25 unități.

Asistenții sociali comunitari efectuează de obicei următoarele activități principale:

Identificarea beneficiarilor din cadrul comunității

 • identifică și evaluează situația beneficiarului și a familiei lui, deplasând-se în teren în cadrul vizitelor la domiciliu;
 • identifică cu promptitudine problemele sociale și cauzele  care creează individului situația de risc ținând cont de prevederile legislației în vigoare;

Evaluarea situației beneficiarului

 • evaluează și monitorizează cazul beneficiarului
 • se implică și soluționează problemele sociale cu care se confruntă beneficiarii;
 • elaborarează și implementează planurile individualizate de asistență cu participarea beneficiarului și familiei lui;

Implicare în soluționarea problemelor beneficiarului

 • determină soluțiile adecvate de protecție pentru depășirea situațiilor de risc împreună cu beneficiarul, urmărindu-se permanent îmbunătățirea situației înregistrate;
 • întocmesc dosarul de caz și evidența acțiunilor întreprinse în privința cazului, elaborează planul individualizat de asistență a beneficiarului și asigurarea legăturii dintre serviciul social și beneficiar;

Participare la mobilizarea comunității pentru redresarea problemelor beneficiarilor și ale comunității

 • evaluează necesitățile comunității și contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale comunitare existente și/sau inițiază crearea de servicii sociale noi
 • facilitează activitatea grupurilor de suport reciproc;
 • orientează beneficiarii spre resursele comunitare privind servicii precum plasarea forței de muncă, consiliere și asistență financiară, tratament medical;
 • conlucrarea cu echipa multidisciplinară;
 • asigură protecție și contribuție la bunăstarea socială a comunității prin stabilirea parteneriatelor eficiente la nivel local cu societatea civilă în vederea dezvoltării comunității.

Asistentul social își îndeplinește meseria cu dedicație, cu interes și pasiune. De multe ori sunt neânțeleși, nesprijiniți de comunitatea în care activează, întâmpinând diverse probleme, așa cum ar fi: lipsa practic în toate primăriile raionului a specialistului în protecția familiei; lipsa în unele localități a biroului separat; comportamentul neadecvat a unor beneficiari; dificultăți în conlucrare cu Echipa multidisciplinară locală.

Munca asistentului social este de a ajuta oamenii în rezolvarea problemelor legate de situația lor socială sau de viața personală, urmând valorile si principiile fundamentale ale profesiei: justiția socială, demnitatea și unicitatea persoanei, integritatea persoanei, autodeterminarea, confidențialitatea, importanța relațiilor interumane, furnizarea serviciilor cu competență și în interesul superior al beneficiarului.