Noutăți

Serviciul civil

Serviciul civil este un serviciu de stat, social util şi benevol, reprezentînd o alternativă pentru cetăţenii Republicii Moldova care, din convingeri religioase, pacifiste, etice, morale, umanitare şi din alte motive similare, nu pot îndeplini serviciul militar în termen.

La data de 07 iunie (2021) a avut loc ședința Comisiei raionale pentru serviciul civil Ștefan Vodă. Ordinea de zi a înscris două chestiuni:

  1. Cu privire la încorporarea recruților în serviciul civil (primăvara-vara 2021)
  2. Cu privire la încheierea serviciului civil și trecerea în rezervă a executanților serviciului civil încorporați în primăvara-vara anului 2020.

În urma examinării cererilor tinerilor, care au solicitat satisfacerea serviciului civil pe motiv religios sau pacifist, s-a decis a încorpora în serviciul civil Ștefan Vodă (primăvara-vara 2021) patru recruți. Tinerii angajați în câmpul muncii și vor îndeplini serviciul în conformitate cu prevederile contractelor semnate privind îndeplinirea serviciului civil.

În rezervă au fost trecute trei persoane, care și-au executat serviciul civil în baza încorporării din primăvara-vara 2020.

Condițiile de executarea a serviciului civil sînt prevăzute în Legea nr.156-XVI din 06.07.2007.