Asistență Socială și Protecția Familiei Noutăți

Serviciul asistență parentală profesionistă

Direcția generală asistență socială și protecția familiei dă start Campaniei de sensibilizare și recrutare a asistenților parentali profesioniști cu genericul:

„ IA UN COPIL ÎN FAMILIA TA!

FII ASISTENT PARENTAL PROFESIONIST!”

Asistenţa parentală profesionistă este un serviciu social specializat, care oferă copiilor îngrijire familială substitutivă în familia unui asistent parental profesionist care este angajatul Serviciului ce asigură la domiciliul său îngrijirea şi educarea copilului pentru o perioadă determinată de timp.

Prestarea serviciului se realizează în baza Regulamentului-cadru cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului de asistenţă parentală profesionistă şi a Standardelor minime de calitate pentru Serviciul de asistenţă parentală profesionistă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 760 din 17.09.2014.

Pentru copii în situație de risc, serviciul de asistență parentală profesionistă este o salvare de a crește într-un mediu prietenos. În primele luni de plasament în mediu familial, copii se recuperează aproape complet în toate aspectele de dezvoltare afectate de sistemul rezidențial.

Fiecare copil are dreptul să crească în familie. Tocmai din acest considerent, a apărut o profesie nouă, nu una obișnuită, ci una care presupune multă dăruire și bunătate – profesia de a fi părinte (asistent parental profesionist). Este un serviciu social oferit de stat și este una dintre cele mai bune soluţii pentru copiii separaţi de familiile biologice.

Sunt copii care sunt singuri şi nu au puterea să-şi schimbe viaţa. Ei trăiesc în internate, case de copii, centre de plasament temporar  sau chiar în stradă.

Dar ar putea să trăiască într-o familie. 

Ajutaţi un copil să-şi găsească o familie!

Dacă credeţi că puteţi schimba în bine viaţa acestor copii şi le puteţi da căldura părintească de care au atât de mult nevoie, deveniţi asistent parental profesionist. Pentru mulţi copii din Moldova Asistenţa Parentală Profesionistă (APP) înseamnă un cămin, iar asistenţii parentali sunt pentru ei părinţi adevăraţi. Serviciul de Asistenţa Parentală Profesionistă este una dintre cele mai bune soluţii pentru copiii separaţi de familia lor naturală.

Ca Asistent Parental Profesionist veţi asigura la domiciliul dumneavoastră îngrijirea, creşterea şi educarea temporară a copilului. Totodată veţi fi angajat în câmpul muncii, veţi primi salariu (poliţă de asigurare medicală şi carnet de muncă, contract individual de muncă).

Cum poți deveni Asistent Parental Profesionist ?

Depuneţi o cerere la Direcția generală asistență socială și protecția familiei Ștefan Vodă sau la primărie la asistentul social, în care anunţaţi autorităţile că doriţi să deveniţi Asistent Parental Profesionist. Împreună cu această cerere veţi prezenta şi un set de acte despre starea sănătăţii, venitul familiei, spaţiul locativ de care dispuneţi ş.a.

După depunerea cererii, asistentul social din localitate va veni acasă la dumneavoastră pentru a evalua condiţiile de trai. În baza evaluării şi a setului de acte depuse,  Comisia raională pentru protecția copilului aflat în dificultate,  va lua o decizie finală privitor la aprobarea asistentului parental profesionist.

Pentru a pregăti un asistent parental se parcurge un proces complex, care include mai multe etape: informarea, instruirea, evaluarea, aprobarea, potrivirea cu copii, plasarea copiilor și suportul continuu oferit copiilor aflați în acest serviciu.

 „ IA UN COPIL ÎN FAMILIA TA!

FII ASISTENT PARENTAL PROFESIONIST!„

În perioada anului  2021, în total  au activat  18 asistenți parentali profesioniști. Pe parcursul anului  în serviciul de asistență parentală profesionistă au beneficiat de  îngrijire  într-un mediu familial 48 de copii, dintre care 8 copii au fost plasați în serviciu în perioada anului curent și  6 copii au ieșit din plasament, ulterior  beneficiind de o altă formă de protecție ca instituirea tutelei/curatelei în familiile extinse. O parte din acești copii au fost reintegrați în familiile biologice și un beneficiar a încetat plasamentul odată cu atingerea majoratului.

Urmărind realizarea scopului serviciului de a oferi copilului îngrijire într-un mediu familial pentru o perioadă determinată de timp, ne orientăm spre soluționarea următoarelor obiective a serviciului de asistență parentală profesionistă:

  1. Asigurarea bunăstării copilului, în conformitate cu necesitățile individuale de îngrijire și dezvoltare ale acestuia prin monitorizarea plasamentelor copiilor și familiilor de asistenți parentali profesioniști :

 

 

 

 

 

 

  • Monitorizarea serviciului la domiciliul asistenților parentali profesioniști

2. Facilitarea procesului de reintegrare a copilului în familia biologică/extinsă, luând în prioritate necesitățile individuale de asistență și dezvoltare a acestuia. Identificarea și evaluarea condițiilor de trai a familiilor în colaborare cu specialiștii din serviciul protecția familiei și copilului din cadrul direcției:

  • Participarea și organizarea ședințelor a Comisiei de specialitate unde se discută posibilitatea de reintegrare a copiilor în familiile biologice/extinse sau alte forme de protecții de tip familial

Natalia BULAT, șef serviciu asistență parentală profesionistă, DGASPF