Noutăți

Serviciu specializat pentru persoane cu dizabilități

Echipa mobilă – serviciu specializat adresat persoanelor cu dizabilităţi. Serviciul social „Echipă mobilă” Ștefan Vodă a fost creat în cadrul Direcţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei (DASPF) prin decizia Consiliului raional Ştefan Vodă Nr.1/11 din 02 martie 2017 și Acordului de parteneriat, încheiat între Consiliul raional Ştefan Vodă şi Asociaţia Obştească Keystone Moldova. Acest parteneriat este dezvoltat în cadrul proiectului „Servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi pentru susţinerea măsurilor de promovare a încrederii între ambele maluri ale Nistrului” finanțat de Uniunea Europeană și IM Swedish Development Partner şi implementat de Keystone Moldova, Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova și Centrul de Reabilitare și Consultanţă „OSORC” din or. Tiraspol.

Echipa mobilă este un serviciu specializat, destinat persoanelor cu dizabilităţi severe şi accentuate, care oferă asistenţă socială şi suport la domiciliul beneficiarilor, în baza necesităţilor identificate, precum şi consiliere şi suport persoanelor implicate în procesul de incluziune a acestora. Din sursele proiectului, specialiştii din cadrul Echipei mobile au fost instruiţi de către Keystone Moldova; Serviciul a fost dotat cu unitate de transport, mobilier, echipament, materiale didactice, instrumente kinetoterapeutice etc.; Keystone Moldova a oferit DASPF Ştefan Vodă un grant în valoare de 322,142 lei pentru dezvoltarea Serviciului social „Echipă mobilă”. Serviciul social „Echipă mobilă” a fost acreditat iniţial de către Consiliul Naţional de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Soicale (decizia CNAPSS nr.232 din 22 septembrie 2017). Actualmente, specialiștii Serviciului social „Echipă mobilă” prestează servicii pentru 10 persoane cu dizabilităţi severe din 7 localități ale raionului. Beneficiarii au fost admişi în cadrul Serviciului de către echipa multidisciplinară, fiind referiţi de către asistenţii sociali comunitari. Specialiştii Echipei mobile au elaborat pentru fiecare beneficiar un plan individualizat de asistenţă, în baza căruia vor presta servicii psihologice, de asistență socială şi kinetoterapeutice. În cadrul Echipei mobile activează un şef Serviciu, un asistent social, un psiholog, un kinetoterapeut şi un şofer. Şeful Serviciului este responsabil de organizarea activităților de promovare a Serviciului, stabilirea parteneriatelor cu diverse instituții, organizații și agenți economici pentru a asigura incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, acordarea asistenţei beneficiarului pentru a accesa și valorifica resursele și facilitățile comunității. Asistentul social se axează pe evaluarea specializată a beneficiarilor, facilitarea accesului la diverse servicii și prestații sociale, acordarea suportului în dezvoltarea autonomiei personale, colaborarea cu reprezentanţii APL, instituții educaţionale şi medicale etc. Psihologul elaborează planul individual de dezvoltare şi facilitează incluziunea educaţională a beneficiarului, contribuie la optimizarea și armonizarea relațiilor dintre beneficiar, familie şi comunitate, oferă suport psihologic persoanei cu dizabilităţi și familiei acestuia. Kinetoterapeutul identifică tulburările locomotorii şi de poziţionare, prestează servicii de kinetoterapie, facilitează accesul la servicii medicale pentru persoanele cu dizabilităţi etc. Din momentul constituirii Serviciului, specialiştii Echipei mobile au realizat 155 intervenţii. Urmează ca până la finele lunii februarie 2018 să fie admişi în cadrul Serviciului încă 15 persoane cu dizabilităţi. Echipa mobilă prestează servicii pentru 25 beneficiari lunar, iar termenul maxim de prestare a serviciilor este de 12 luni.

Ana COVALI,

șef Serviciul social “Echipă mobilă”