Noutăți

Serviciu social nou „Echipa mobilă” începe activitatea

Masa rotundă cu tema „Rolul asistentului social comunitar în identificarea și referirea beneficiarului către serviciul social „Echipa mobilă” s-a desfășurat, la 21 septembrie curent, în incinta direcției asistență socială și protecția familiei.

Dna Marcela Dilion, coordonator proiecte, Keystone Moldova, a prezentat proiectul „Servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilități pentru susținerea măsurilor de promovare a încrederii între ambele maluri ale Nistrului” implementat de Keystone Moldova, cu sprijinul financiar al UE.

Dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități este un proces complex care trebuie să fie însoțit de servicii comunitare corespunzătoare, a subliniat dna Dilion. Crearea și dezvoltarea serviciilor comunitare de plasament, cum ar fi Casă Comunitară, Locuinţă Protejată, Asistență Parentală Profesionistă, Asistența Personală, Plasamentul Familial Specializat și Echipă Mobilă, reprezintă o alternativă îngrijirii în instituţii rezidențiale și susţine reintegrarea persoanelor dezinstituţionalizate în familie și în comunitate. Totodată, scopul acestor servicii include prevenirea instituționalizării.

Dna Ana Covali, șef serviciului social „Echipa mobilă”, a informat asistenții comunitari sociali că sediul serviciului a fost dotat cu mobilier, echipament necesar pentru activitate (calculatoare, imprimantă etc.), la 26 septembrie va fi dotat și cu un automobil. Serviciul este completat cu cadre cu excepția chinetoterapeutului și a obținut acreditarea.

„Echipa mobilă” este un serviciu specializat care oferă asistență socială la domiciliu persoanelor cu dizabilități severe și accentuate și familiilor lor din localităţi izolate, cu acces limitat la servicii specializate. Scopul general al serviciului constă în îmbunătățirea calității vieții beneficiarilor prin serviciile prestate. Serviciile „Echipei mobile” variază în funcţie de necesităţile beneficiarilor și pot include: asistenţă şi consiliere psihologică, servicii medicale și de reabilitare/recuperare (kinetoterapie, asistenţă logopedică), instruire specială în scopul dezvoltării abilităţilor pentru o viaţă independentă în comunitate etc. În acest fel, „Echipa mobilă” contribuie la depistarea precoce a copiilor cu dizabilităţi, prevenirea instituţionalizării lor, facilitarea integrării sociale a acestora, asigurarea accesului lor la servicii de recuperare şi reabilitare de calitate.

În perioadă următoare vor fi organizate activități de sensibilizare la nivel de comunitate cu implicarea actorilor sociali relevanți (APL, școala, medicina primară, ONG, părinții copiilor cu dizabilități severe și accentuate, rudele sau reprezentanții persoanelor mature cu dizabilități. Beneficiile prestării serviciului „Echipa mobilă” sunt mult mai importante și benefice pentru întreagă familie cu persoane cu dizabilități decât ajutorul material la care, de obicei, râvnesc oamenii noștri – cu acest mesaj vor veni în comunitate specialiștii din cadrul serviciului nou social.

A fost determinat rolul asistenților sociali comunitari în identificarea beneficiarilor la nivel local. Deoarece asistenții sociali vor aplica managementul de caz în procesul de identificare și referire a beneficiarilor către serviciul social „Echipa mobilă”, ei au solicitat să fie instruiți în acest domeniu de specialiștii „Keystone” pe exemple concrete, luate din practica activității serviciului în alte raioane. Pentru informare: serviciul „Echipa mobilă” deja a fost instituit în 18 raioane ale republicii. Candidaturile referite DASPF de către comisiile multidisciplinare locale vor fi examinate de specialiștii „Echipei mobile” la locul de trai a candidaților pentru a cunoaște situația concretă a persoanei cu dizabilități. Vor fi excluse cazurile care nu se încadrează în Regulamentul serviciului. Selectarea beneficiarilor va face comisia multidisciplinară raională.

Astfel, 20 de copii și 5 maturi cu dizabilități severe și accentuate vor fi incluși în acest serviciu social nou care a fost acceptat de Consiliul raional în ședința din 2 martie 2017. Este o decizie foarte importantă pentru acești oameni aflați în dificultate majoră, deoarece finanțarea serviciului din anul 2018 va fi preluată de Consiliului raional.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”