Noutăți

Serviciu ce oferă suport bătrânilor singuratici

Lucrătorii sociali s-au întrunit la ședința de dare de seamă care a avut loc la 24 ianuarie curent. Importanța acestui serviciu social a fost confirmată prin prezența la adunare a dlui Nicolae Molozea, președintele raionului, dlui Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, dnei Aurica Cebotari, șefa direcției asistență socială și protecția familiei. Dna Ludmila Donea, șefa serviciului de îngrijire socială la domiciliu, a prezentat raportul despre activitatea serviciului în anul 2017.

Este cel mai „vechi” serviciu social care a fost instituit de Consiliul raional în cadrul raionului. La moment 44 de lucrători sociali deservesc 410 persoane singuratice în situații de risc, dintre care 68 sunt cu dizabilități, în regim de așteptare fiind 320 de persoane. În anul 2017 au fost suspendați din serviciu din diferite motive obiective 63 de persoane și incluși 52 de persoane. Serviciile cotidiene acordate beneficiarilor au un spectru larg: suport moral, procurarea produselor alimentare, achitarea serviciilor comunale, acordarea ajutorului la procurarea și transportarea cărbunilor și lemnelor de foc la domiciliu, îngrijirea locuinței și gospodăriei, ajutor pentru realizarea igienei personale, organizarea procesului de adaptare a locuinței la nevoile persoanei dependente, antrenarea în activități sociale, culturale, distribuirea prânzurilor calde la domiciliu și altele. Majoritatea lucrătorilor sociali fac față atribuțiilor de serviciu, muncesc cu mult suflet de fiecare dată fiind așteptați cu nerăbdare de beneficiari.

Dl Nicolae Molozea a atras atenția asupra faptului că activând în localitate lucrătorii sociali trebuie să aibă relații bune de lucru cu administrația publică locală, însă să nu uite că se supun șefului de serviciu. Conducerea raionului este dispusă să extindă numărul lucrătorilor sociali, deoarece cetățenii aflați în situație de risc au nevoie mare de îngrijire la domiciliu – tot va depinde de posibilitățile bugetului raional.

Pe parcursul ședinței lucrătorii sociali au vorbit despre unele greutăți întâlnite care împiedică activitatea. Spre exemplu, cozile la oficiu poștal sunt mari, femeile fiind nevoite să piardă mult timp pentru a plăti facturile sau a primi pensia beneficiarului. Deoarece oamenii bătrâni suferă de boli cardiace, diabet și alte maladii, folosind medicamente compensate, lucrătorii sociali merg la instituțiile medicale pentru a lua rețetele pentru beneficiari. Spre regret, nimeni nu le primește fără programare, deși bolnavii stau la evidență, asistenta medicală prescrie rețeta, iar medicul trebuie numai să le vizeze.

Președintele raionului a promis că va fi găsită modalitatea pentru a rezolva problemele în cauză. Mai mult, la ședința cu angajații Centrului de sănătate Ștefan Vodă care deservește 18 localități președintele raionului a informat despre doleanțele lucrătorilor sociali și a cerut cu insistență să fie găsită o soluție potrivită pentru oamenii care își exercită obligațiunile de serviciu.

Președintele raionului a rămas surprins plăcut când lucrătorul social din Tudora a mulțumit pentru faptul că s-a îmbunătățit deservirea medicală după ce oficiile de sănătate ale satelor Palanca și Tudora au trecut la Centrul de sănătate Crocmaz. Orice schimbare bine gândită, fie și dureroasă o perioadă de timp, schimbă situația spre bine.

Dl Vasile Gherman a subliniat că îngrijirea socială la domiciliu este un sector necesar, dar complicat. Despre atitudinea omenească și mărinimia lucrătorilor sociali vorbește faptul că ei au vorbit numai despre problemele oamenilor deserviți, deși și în familiile lor sunt nu puține probleme. Totodată, ca în orice activitate, există rezerve. În primul rând, selectarea beneficiarilor să fie obiectivă, să fie incluși în serviciu acei care au cea mai mare nevoie de îngrijire. Vicepreședintele raionului a pus în sarcină șefului serviciului să evalueze situația în fiecare localitate pentru a cunoaște din prima sursă problemele existente și a lua decizii concrete împreună cu echipa multifuncțională. Cunoscând bine situația trebuie de evidențiat pe acei mai buni lucrători și numiți acei care rămân în urmă.

În această ordine de idei, dna Aurica Cebotari a promis că la finele anului se va desfășura concursul cu mai multe nominalizări pentru ca comunitatea raională să cunoască cei mai buni lucrători din sfera sociala.

Dl Molozea, dl Gherman și dna Cebotari au adus lucrătorilor sociali mulțumiri pentru munca depusă, urări de sănătate, realizări frumoase în activitate, bunăstare și multă răbdare.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”