Asistență Socială și Protecția Familiei Noutăți

Serviciu alimentar pentru familii defavorizate

În scopul prevenirii și/sau depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii marginalității și excluziunii socio-economice și, nu în ultimul rând pentru asigurarea minimului necesar pentru un trai decent al familiilor/persoanelor defavorizate, la finele anului trecut, Comisia raională pentru repartizarea coletelor alimentare din cadrul Serviciului de alimentare socială, s-a întrunit în ședință  examinând 130 dosare a familiilor aflate în situație de dificultate și care necesită ajutor alimentar.

Menționăm că, identificarea familiilor/persoanelor defavorizate, care ar beneficia de serviciu alimentar se realizează de către asistenții sociali comunitari întrunind cumulativ următoarele:

  • este în situație de dificultate, confirmată/prezentată în baza rezultatelor evaluării necesităților de către echipa multidisciplinară;
  • familia/persoana defavorizată este cetățean al republicii Moldova și străinii specificați în art.2 alin.(1) din Legea nr.274 din 27.12.2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova și domiciliază pe teritoriul acesteia;
  • persoana/familia care nu a beneficiat de serviciul social de suport monetar pentru familie/persoanele defavorizate sau de ajutor bănesc în cadrul Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii și nu se află în serviciul social de plasament de durată.

În cadrul ședinței s-a decis asupra numărului de beneficiari, listei produselor agoalimentare, cît și a costului coletului alimentar.

Conform deciziei Comisiei, la zi toate coletele au fost repartizate beneficiarilor din localitățele raionului de către asistenții sociali comunitari în comun cu membrii Echipei Multidisciplinare din comunitate.

 

Notă: Serviciul de alimentare socială a fost instituit prin decizia Consiliului raional Ștefan Vodă nr.2/6 din 08.05.2020. Președintele Comisiei raionale pentru repartizarea coletelor alimentare în cadrul Serviciului este dl Vladimir Baligari, vicepreședintele raionului.

                          Direcția Generală Asistență Socială și Protecția Familiei