Noutăți

Servicii sociale pentru cetățeni. Rezultate și sarcini

    Serviciul social ,,Asistența personală,,  activează în cadrul raionului din anul 2014 fiind finansat de către Consiliul Raional și  începîndu-și activitatea cu 40 de unități de asistenți personali, dintre care 1 unitate de șef  Serviciu. Pe parcursul a 5 ani de activitate numărul asistenților personali cît și a beneficiarilor a crescut. La începutul anului 2018 de servicii de îngrigire și supraveghere beneficiau 52 de persoane cu dizabilități severe, conform deciziei nr.4/5  din 27.09.2018, pct.3 a Consiliului rational Ștefan Vodă, de la 01.11.2018  pentru Serviciul asistența personală  au fost acordate cinci unități de asistenți personali, la finele anului  2018  sunt angajați  57 asistenţi     personali care îngrijesc de 57 persoane cu dizabilităţi severe cu vîrsta cuprinse între 5  și 85 ani, dintre care – 17 copii și 40 de persoane  mature.

Recent, s-a desfășurat ședința de dare de seamă cu participarea conducerii raionului. Țin să menționez că pe lângă raportul șefului serviciului, dnei Angela Țurcan (ce urmează), au fost discutate probleme ce țin de asigurarea serviciului cu transport specializat pentru deplasarea beneficiarilor, acordarea servicilor specializate de masaj și chinetoterapie.

 Astfel, evaluarea necesităților de asistențăîn perioada de raportare,  Serviciul asistența personală a realizat un număr total  de 90 de intervenții dintre care:

 1. Evaluări inițiale ale potențialilor beneficiari- 13 intervenții.
 2. Evaluări complexe ale beneficiarilor admiși în Serviciu- 9 intervenții.
 3. Elaborarea planului individualizat de asistență- 10 intervenții.
 4. Acordarea serviciilor în conformitate cu planurile individualizate de asistență- 58 de intervenții.

 

 Activități de instruire și ședințe petrecute:

 

 1. Ședințe de instruire inițială- 16, cu tema: Organizarea și funcționarea Serviciului AP. Proceduri, instrumente de lucru și modele de documente,,.
 2. Ședințe individuale – 83.
 3. Ședința de totalizare a activității Serviciului pentru anul 2017 – 1.
 4. Atelier de lucru cu asistenții sociali comunitari din raion cu genericul: ”Managementul – metode de lucru cu beneficiarii din cadrul serviciului asistența personală” – 1.
 5. Reevaluarea și închiderea cazului de management – 6 intervenții.

 

Evaluarea necesităților de asistență: În anul 2018 echipa multidisciplinară de specialiști a realizat 5 ședințe, în cadrul cărora s-a evaluat necisitățile de asistență pentru 26 de solicitanți la Serviciu.

De către membrii comisiei multidisciplinare au fost precăutate minuțios  78 de dosare depuse de către solicitanții la Serviciul asistența personală.  S-a luat în considerație aspectul social a familiilor din care fac parte solicitanții, condițiile de trai, componența familiei, situația ei economică și nivelul capacității funcționale a solicitanților.

 

   Acțiuni intreprinse în vederea realizării obiectivelor Serviciului  pe parcursul anului 2018:

 

 • au fost primite în audienţă 63 de persoane cu diverse întrebări din domeniul social
 • în registrul de evidenţă al solicitanţilor au fost înregistrate 10 cereri de solicitare a Serviciului
 • pentru 26 de persoane cu dizabilităţi severe au fost eliberate certificate confirmative precum că nu sunt încadraţi în Serviciu  social ,, Asistenţă personală”.

   Bugetul executat pentru anul 2016 – 2018 și extinderea Serviciului

2016  1725700 lei

2017—1823800 lei

2018—2183300 lei

Bugetul aprobat pentru anul 2019 este în sumă de 2289900 lei.

 

Toți beneficiarii pe parcursul anilor de activitate a Serviciului, au beneficiat de articole de igienă personală ca:  absorbanți, scutece, săpunuri lichide, șampoane, detergenți,  șervețele umede ș.a.

Lunar  asistenţii personali au  rapoartat despre serviciile prestate, în prealabil aduse la cunoştinţa beneficiarilor pe bază de semnătură. La fel asistenţii personali în anul precedent au beneficiat atît de concediu anual de odihnă plătit cît și de ajutor material unic.

După cum s-a menționat mai sus, la începutul anului 2018 se aflau în evidenţă 52 asistenţi  personali care deserveau 52 persoane cu dizabilităţi severe. Pe parcursul anului de raportare în rândul asistenţilor personali au avut loc fluctuaţii din diferite motive ca: refuz, deces, schimbarea locului  de trai,  astfel pe parcursul anului au fost angajaţi 16  asistenţi personali, iar pentru  11 persoane  a încetat activitatea de asistent personal.

Ca urmare a acestor fluctuaţii și conform deciziei nr.4/5  din 27.09.2018, pct.3 a Consiliului raional Ștefan Vodă, de la 01.11.2018, prin care pentru Serviciul asistența personală  au mai fost acordate cinci unități de asistenți personali, la finele anului  2018 , avem în evidenţă  57 asistenţi     personali care îngrijesc de 57 persoane cu dizabilităţi severe.

Aș vrea să menționezi că, majoritate angajaților își îndeplinesc  obligațiunele cu mare responsabilitate și dăruire de sine, care nu numai oferă  îngrijire și supraveghere dar și colaborează cu specialiști din cadrul altor servicii împlicate în acordarea de asistență beneficiarilor Serviciului.  Cu părere de rău sunt angajați care sunt cointeresați numai financiar la acordarea serviciilor de asistență și îngrijire, care nu-și dau interesul pentru sprijinirea beneficiarilor de a favoriza independența lor ori ași dezvolta relații sociale. . Cu acești angajați am discutat individual și pe viitor sunt preîntâmpinați că se vor lua masuri  corespunzătoare.

Datorită Legii nr.270 din 23.11.2018 ,,privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”, art.16, se  asigură o echitate în salarizarea personalului, deoarece concomitent cu salariul  se va achita și spor la salariu conform performanței individuale opținute. În așa mod personalul care vor obține rezultate optime în activitate vor fi stimulate individual.

Activitatea Serviciului social ,,Asistență personală,, are un impact pozitiv asupra beneficiarilor, în special asupra comunității, în general. În urma intervențiilor realizate la beneficiari s-a constatat un grad înalt de satisfacție a beneficiarilor cu privire la serviciile prestate.

Puncte forte:  

 • asistentul personal și-a schimbat rolul de consumator în contribuabil, astfel în viitor va putea beneficia și de o pensie pe vârstă.
 • grație dezvoltării Serviciului social ,,Asistența personală”, toți  57 de asistenți personali, beneficiarii asistați și familiile lor și-au îmbunătățit calitatea vieții, inclusiv: starea de sănătate, alimentația, condițiile de trai.
 • Serviciul oferă posibilitatea incluziunei sociale a copiilor cu cerințe educaționale speciale.
 • Prevenirea instituționalizării persoanelor cu necesități speciale.

 

 

 

Pe perioada de activitate s-au întîlnit așa probleme ca: 

 • lipsa ghidului de aplicare practică a Serviciului
 • insuficiența seminarelor de dezvoltare a capacităţilor profesionale ale angajaților,
 • Nivelul scăzut de competență a personalului

 

Concluzii și recomandări:

   În final putem concluziona că pe parcursul anului 2018 activitatea asistenţilor personali a fost bună, respectîndu-se  prevederile actelor normative în vigoare şi anume a Regulamentului  privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social ,,Asistenţă personală”.

Binevenit ar fi crearea și dezvoltarea serviciului social ca ,,Respiro”, care ar permite asistenților personali să beneficieze în practică de concediul anual de odihnă.

În anul 2019 unul din obiectivele premordiale ale Serviciului este: ,,Oferirea unor servicii de asistență și îngrijire flexibile, centrate pe persoană, care să îmbunătățească calitatea vieții și independenței  beneficiarilor Serviciului”.