Noutăți

Servicii sociale mai bune pentru persoane cu dizabilități mintale copii vulnerabili

La 18 aprilie curent, în sala de ședință a Consiliului raional, a avut loc o activitate de informare cu privire la Proiectul „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat dintre societatea civilă și guvern” care va implementat în perioada 2018-2020 și finanțat din sursele financiare ale Uniunii Europene prin Fundația  Soros Moldova, cu Keystone Moldova, Alianța organizațiilor pentru persoanele cu dizabilități (AODP) și Alianța ONG-urilor active în domeniul protecției sociale a copilului și familiei (APSCF) ca parteneri de implementare. Dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, a salutat intenția proiectului de a consolida organizațiile societății civile (OSC) pentru promovarea și implementarea serviciilor sociale inovatoare în parteneriat cu APL de toate nivelurile, menite de a satisface necesitățile persoanelor cu dizabilități mintale și copiilor vulnerabili din raion. Dna Ecaterina Golovatîi, coordonatorul Keystone pentru dezinstituţionalizarea persoanelor din internatele psihoneurologice, a oferit membrilor ONG-urilor locale, reprezentanților direcției asistență socială și protecția familiei informații generale despre proiect. Astfel, proiectul își propune să împuternicească actorii societății civile locale și autoritățile publice pentru promovarea și implementarea unor soluții inovatoare care vizează promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități mintale și a copiilor vulnerabili. Printre beneficiarii proiectului vor fi organizațiile societății civile, autoritățile publice naționale și locale, copii vulnerabili și familiile acestora, inclusiv romi, copii fără îngrijire părintească, victime ale abuzului domestic, persoane fără adăpost etc., persoanele cu dizabilități mintale.

Proiectul „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat dintre societatea civilă și guvern” are o durată de doi ani. Vor fi selectate 60 de OSC active în domeniul social cărora vor fi oferite granturi pentru implementarea proiectelor care vor susține dezinstituționalizarea/prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități sau dezvoltarea și îmbunătățirea serviciilor sociale destinate copiilor vulnerabili.

Este necesară o conlucrare constructivă dintre OSC și APL de nivelul I și II care vor prelua finanțarea serviciilor sociale după anul 2021, a accentuat dna Golovatîi. Sunt primii pași făcuți pentru informarea OSC, vor urma alte activități și instruiri necesare pentru implementarea cu succes a proiectului care poate schimba spre mai bine viața multor persoane cu dizabilități.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”