Noutăți

Servicii sociale de Echipa Mobilă

Serviciul social Echipa Mobilă a fost constituit de către Keystone Human Services International Moldova Association (KHSIMA) în cadrul Proiectului “Servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilități pentru susținerea măsurilor de promovare a încrederii între ambele maluri ale Nistrului, finanțat de UE și confinanțat de IM Swedish Development Partner. Conform deciziei Consiliului raional nr. 1/11 din 02 martie 2017 acest Serviciu a fost instituit și în raionul Ștefan Vodă pe lângă direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei.

Scopul serviciului este îmbunătăţirea calităţii vieţii beneficiarului prin servicii de consiliere, recuperare și reabilitare psihosocială, în vederea creșterii gradului de autonomie personală, de prevenire a  instituţionalizării şi incluziunea socială, precum şi implicarea familiei în îngrijirea acestuia. De asemenea, Echipa Mobilă facilitează accesul persoanelor cu dizabilităţi la serviciile existente în  comunitate (şcoală, grădiniţă, centre de zi), dezvoltă abilități de îngrijire și suport persoanelor implicate în procesul de incluziune socială a beneficiarului.

Șeful serviciului Echipa mobilă este dra Ana Covali. Recent serviciul va fi supus acreditării. Specialiștii care vor activa în acest serviciu au fost instruiți de către coordonatorii de proiect de la KHSIMA, participând la sesiuni de formare inițială.

Viitorii beneficiari ai serviciului sunt persoanele cu dizabilități din localitățile raionului. În context, pe data de 8 august a avut loc prima ședința a grupului de auto-reprezentanți din Ștefan Vodă. Grupul auto-reprezentanților este un grup de persoane cu dizabilități creat cu suportul Keystone Moldova, ce are drept scop formarea abilităţilor de auto-reprezentare a persoanelor cu dizabilităţi, creşterea autonomiei personale şi promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilităţi bazate pe drepturile lor civile. Acest grup a fost creat pe lângă serviciul Echipa Mobilă. La ședință au participat angajații Echipei Mobile, reprezentanți ai organizației Keystone Moldova și părinți ai persoanelor cu dizabilități împreună cu tinerii cu dizabilități din zonele rurale ale raionului Ștefan Vodă. Aceasta activitate a fost desfășurată  cu suportul financiar Keystone Moldova din resurse financiare IM Swedish Development Partener.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”