Noutăți

Seminarul raional la disciplina „Dezvoltarea Personală”

Recent, în sala de ședințe a Direcției generale educație Ștefan Vodă, s-a desfășurat seminarul raional al cadrelor didactice care predau disciplina „Dezvoltare personală”. Seminarul a fost moderat de Natalia Ștefan, director adjunct educație din IPLT „Ștefan Vodă”, Ecaterina Procopii, director adjunct educație din gimnaziul „Anatolie Sîrghi” şi Mariana Mîndru, învăţătoare din gimnaziul Popeasca.

Activitatea a debutat cu un motto: „Profesorul mediocru spune, profesorul bun explică, profesorul superior demonstrează, marele profesor inspiră” (William Arthur Ward) pe care profesorii l-au referit la disciplina „Dezvoltare personală” ce se studiază în școlile republicii al II-lea an și face parte din aria curriculară „Consiliere școlară și dezvoltare personală” și se implementează atât în învățământul primar, gimnazial cât și în cel liceal. Prin această disciplină pedagogii dezvoltă la elevi competența de a învăța să învețe, competențe sociale și civice, acțional-strategice, de autocunoaștere și autorealizare, digitale și antreprenoriale.

Dacă anul trecut la cursurile de formare a cadrelor didactice s–a pus accent pe informare și studiere a Curriculumului, în acest an cursurile au fost orientate spre activități practice, foarte utile pentru profesori în predare. A fost oferit și un Ghid la „Dezvoltarea personală”, mult așteptat de cadrele didactice. Ghidul conține câte 20 de proiecte de scurtă durată pentru fiecare clasă. Conform acestuia, cadrele didactice au rolul de a implementa, iniția, orienta procesele de învățare. De asemenea, menirea profesorului e să antreneze și să însoțească elevii în procesul de învățare și să-i ajute să depășească dificultățile, adică să fie un facilitator pentru valorificarea fiecărui elev în parte.

Moderatorii seminarului susțin: „În decurs de două zile au reușit să:

  • Familiarizăm profesorii cu sugestiile Ghidului la „Dezvoltarea personală”.
  • Să analizăm diferența și suprapunerea dintre „Dezvoltarea Personală” și „Educația pentru societate”.
  • Să organizăm și să desfășurăm o secvență dintr-o lecție.
  • Să acordăm un feed-back lecției-model.
  • Să desfășurăm activitatea „Bețișoarele chinezești”, care poate fi utilizată la toate cele 5 module ale disciplinei.
  • Să îndeplinim un chestionar cu evaluarea la „Dezvoltarea personală”.
  • Să evaluăm ceea ce am prezentat timp de o zi”.

La seminar au fost prezenți 60 cadre didactice care predau disciplina „Dezvoltarea personală” în gimnaziile și liceele din raion.

Modelele de învățare activă, orientate către cadrele didactice combină achiziția de cunoștințe teoretice și practice. Formarea de abilități, participare, cooperare, învățare prin practică sunt cele mai eficiente în facilitarea învățării profesionale pentru profesori. Folosind această combinație de abordări, cu un accent puternic pe învățarea practică, modelează metode participative și de descoperire pe care profesorii sunt încurajați să le utilizeze în propriile forme de predare.

Suportul metodic și cel teoretic utilizat în cadrul seminarului a fost expediat pe poștele electronice ale tuturor instituțiilor din raion, precum și pe cele ale profesorilor prezenți.