Noutăți

Seminarul raional cu profesorii de educaţie plastica

Deoarece perfecționarea, recalificarea si formarea cadrelor didactice este principalul instrument de modernizare a sistemului educațional, DGE Ștefan Vodă acordă o atenție deosebită formării continuă a profesorilor, organizând  cursuri de instruire și întruniri metodice la diferite obiecte de studiu.

Astfel, pe data de 10.10. 2019, în sala de ședințe a DGE Ștefan Vodă, s-a desfășurat seminarul raional cu profesorii care predau disciplina „Educaţie plastică”. La seminar au fost prezente 21 cadre didactice.

Atelierul de lucru a fost moderat de Inga Spinei, profesor din IP LT „Ștefan Vodă”. Acesta a fost axat pe planificarea și organizarea procesului de predare-învățare la disciplina „Educația plastică” în baza REPERELOR METODOLOGICE în anul de studii 2019- 2020.

În cadrul seminarului s-a pus accent pe:

  • Întrebări, neclarități parvenite în urma studierii Curriculumului la disciplina „Educația plastică” pentru clasele V-VII, ediția 2019;
  • Proiectarea didactică eșalonată la disciplina „Educația plastică”, clasele V-VII și Instrumentarea ECD la disciplina „Educația plastică”;
  • Exercițiu practic de implementare a noilor cerințe educaționale în cadrul orelor de „Educație plastică”.

 Emilia TUDOREANU, metodist DGE