Noutăți

Seminar util și actual pentru contabili

În cadrul Programului de susținere a sectorului ÎMM, subprogramul „Suport în lansarea afacerii”, etapa a III „Gestionarea eficientă a afacerii”(GEA), în perioada 22-23 noiembrie 2017, în incinta Incubatorului de Afaceri din Ștefan Vodă s-a desfășurat seminarul cu tematica „Contabilitatea pe domenii de aplicare” – aspect privind calculul și contabilitatea impozitului pe venit.

În cadrul acestui seminar au participat 26 de antreprenori, contabili și directori interesați de tema veniturilor impozabile și neimpozabile, cheltuieli deductibile și nedeductibile. Instruirea a fost orientată spre familiarizarea cu modul de calcul a profitului contabil, a venitului impozabil, determinarea și contabilizarea impozitului pe venit, întocmirea și prezentarea dărilor de seamă fiscale aferente impozitului pe venit. Programul instruirii a fost vast și important prin actualitatea temelor studiate, cum ar fi:

 1. Clasificarea veniturilor și cheltuielilor;
 2. Sursele de venit impozabile și neimpozabile;
 3. Metode de evidență și aplicarea lor;
 4. Deducerea cheltuielilor de delegații, de reprezentanță (cu prezentarea situațiilor);
 5. Deducerea cheltuielilor suportate și determinate de angajator în folosul angajatului conform legislației în vigoare (cu prezentarea situațiilor);
 6. Determinarea cheltuielilor nedeductibile;
 7. Specificul impozitării persoanelor fizice și juridice;
 8. Impozitarea anumitor categorii de contribuabili (cu prezentarea situațiilor);
 9. Reținerea impozitului la sursa de plată (cu prezentarea situațiilor);
 10. Contabilitatea calculului și reținerii impozitului la sursa de plată;
 11. Reținerea finală a impozitului din unele tipuri de venit (cu prezentarea situațiilor);
 12. Calculul și contabilizarea dividendelor;
 13. Contabilitatea calculului și reținerii finale a impozitului la sursa de plată;
 14. Impozitul pe venit din activitatea independentă – calculul și contabilizarea;
 15. Prezentarea declarației cu privire la impozitul pe venit. (VEN 12, IVAO 15, AI 17).

Evenimentul a fost finanțat din Bugetul de Stat și a fost organizat în parteneriat cu Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), Incubatorul de Afaceri din Ștefan Vodă (IP IASV ), Consiliul raional și direcția economie și atragerea investițiilor. La finalul seminarului participanților le-au fost înmânate certificate de confirmarea participării la modulul de instruire.

Aducem mulțumiri atât formatorului, dnei Eugenia Caliban pentru informația și cunoștințele oferite cât și persoanelor participante la acest seminar.

Tatiana CUCLENCO, administratorul IASV