Noutăți

Seminar teoretico-practic „Incluziunea copiilor cu deficiențe de văz în instituțiile de educație timpurie”

Pe data 3 mai 2017, în sala de ședințe DGE Ștefan Vodă s-a desfășurat seminarul teoretico-practic cu președinții Comisiei multidisciplinare intrașcolare din instituțiile de educație timpurie.

Subiectul abordat: „Incluziunea copiilor cu deficiențe de văz din instituțiile de educație timpurie”. În cadrul seminarului s-a pus în discuție diverse provocări ce țin de deficiențe de văz la copiii. Spre exemplu:

  • Necesitatea identificării timpurii a copiilor cu deficiențe de văz;
  • Viciile de refracție existente la copii;
  • Particularitățile limbajului la copiii cu dizabilități vizuale;
  • Niveluri de dezvoltare a limbajului la copiii cu dizabilități vizuale severe;
  • Recomandări didactice și metodice în cazul deficiențelor de vedere;
  • Tipuri de activități educative în lucrul cu copiii cu deficiențe de văz etc.

În urma discuțiilor, exercițiilor practice efectuate împreună cu colegii în cadrul seminarului s-a ajuns la concluzia, că pentru  îmbunătățirea calității vieții copiilor cu deficiențe de văz este nevoie de dispozitive de ajutor vizual – includerea în lucru vizual al zonelor funcționale ale retinei din contul măririi/amplificării imaginii retiniere.

Ochii cei mai frumoși sunt ochii sănătoși!

Aurelia MANCOȘ, formatorul seminarului, logoped SAP, DGE Ștefan Vodă