Educație

Seminar teoretico-practic în domeniul educației incluzive

Serviciul de asistență psihopedagogică își continuă activitatea sa în domeniul educației incluzive „O școală pentru toți, o școală pentru fiecare”.

La 17 noiembrie în procesul de implementare a educației incluzive a mai fost implicată încă o categorie de actori educaționali, și anume puținii psihologi școlari pe care îi mai avem în instituțiile de învățământ din cadrul raionului. Aceștia împreună cu cadrele didactice de sprijin au participat la un seminar teoretico-practic cu genericul „Valorificarea stilului de învățare, tipului de inteligență și temperamentului în vederea individualizării și diferențierii instruirii” care a fost organizat de specialiștii serviciului de asistență psihopedagogică Ana Marin, psiholog, Djoneta Titarenco, psiholog, și Anastasia Pînzaru, pedagog preuniversitar. Acest seminar a avut ca scop de ai ajuta pe cei care stau la cârma implementării educației incluzive în instituțiile de învățământ să înțeleagă mai ușor că experienţa practică în domeniul educaţiei copiilor cu cerinţe educative speciale sugerează şi posibilitatea desfăşurării activităţilor didactice pe niveluri multiple de învăţare pentru a putea răspunde eficient tuturor cerinţelor şi particularităţilor în învăţare ale elevilor din clasă.

Participanții seminarului s-au arătat foarte cointeresați de a cunoaște mai bine formele de activitate diferențiată, fiindcă ei își dau bine seama că elevii de aceeaşi vârstă au potenţial diferit de învăţare, interesele şi motivaţia la fel nu sunt unice. După opinia pedagogilor și psihologilor, orice instruire ce ține de educație incluzivă, bazată pe experiența acumulată și exerciții practice, este binevenită și multașteptată.

Ina RAILEAN, șef SAP