Noutăți

Seminar republican al conducătorilor formațiilor teatrale

Direcția cultură, tineret, sport și turism de comun cu Consiliul raional, la data de 17 noiembrie curent, a desfășurat cu succes seminarul republican al conducătorilor formațiilor teatrale din Republica Moldova în baza teatrelor de amatori din raionul Ștefan Vodă. Au venit la seminar regizorii colectivelor teatrale din Bălți, Fălești, Ungheni, Telenești, Hâncești, Soroca, Anenii Noi, Căușeni și alte raioane – oamenii de cultură sunt atât de dornici de comunicare cu colegii de breaslă, de a acumula cunoștințe și experiență nouă, încât nu le-a oprit nici drumul lung spre Ștefan Vodă. Este îmbucurător faptul că participanții n-au rămas dezamăgiți, deoarece la finele seminarului au dat o apreciere înaltă eforturilor depuse de către specialiștii DCTST și artiștii amatori din raionul nostru.

Seminarul a fost organizat în trei platouri. O să încep cu primul platou. Se zice că teatrul se începe de la vestiar. La Ștefan Vodă spectacolul interactiv s-a început de la holul casei de cultură cu improvizații stop-cadru din diferite reprezentații teatrale sub genericul „Suflet de statuie”. Oaspeții au rămas frapați de măiestria actorilor amatori de diferită vârstă, membrii colectivelor teatrale de la școlile de artă din Ștefan Vodă, Olănești, satele Palanca, Talmaza, Volintiri, centrul raional de creație pentru copii și adolescenți. Deși actorii stăteau nemișcați, mesajul transmis prin poze și mimica feților a fost foarte expresiv și pe înțelesul tuturora. Pentru a face cunoștință cu acestea prestații cu adevărat uimitoare accesați rubrica site-ului „Galerie foto”.

Al doilea platou s-a desfășurat sub genericul „Costum tradițional, recuzite de teatru”. Expozițiile prezentate au demonstrat mostrele folosite în cadrul spectacolelor teatrului folcloric.

În sala casei de cultură au avut loc mai multe evenimente din cadrul seminarului (platoul III). Au salutat colegii de breaslă dna Diana Dicusarî, director general al Centrului Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial (CNCPPCI) și dna Rodica Gamurari, specialist principal, teatrolog CNCPPCI, exprimând mulțumiri Consiliului raional Ștefan Vodă pentru susținerea sferei de cultură. Vicepreședintele raionului, dl Vasile Gherman a subliniat că există o conlucrare rodnică între Consiliul raional și DCTST, a mulțumit specialiștilor direcției și lucrătorilor din sfera culturii care dau dovadă de profesionalism înalt, muncă creativă, deseori în bază de voluntariat, concluzionând că avem cu ce și cu cine a ne mândri.

Dna Valentina Uța, șefa DCTST a informat colegii despre activitatea teatrelor, 16 la număr, dintre care patru cu titlu model. În pofida tuturor greutăților (salarizare ridicolă, casele de cultură neîncălzite în perioada rece, lipsa cadrelor, etc., etc.) în raionul Ștefan Vodă se lucrează, se depune efort pentru înviorarea artei teatrale.

Apoi au evoluat pe scenă patru teatre de amatori. Dacă cei din sala au râs cu plăcere urmărind fragmentele din spectacolele prezentate de teatre cu titlu „model” – „Flacăra” din s. Carahasani (regizor dna Galina Marinescu), „Arborii” din s. Palanca (conducător Vera Ghidirim), „Frunze de dor” din s. Volintiri (regizor Larisa Roșca, scenograf Galina Procopovici), atunci fragmentul din spectacolul „Oltea”, prezentat de teatru „Ștefan Vodă” (regizor Maria Romanciuc) a fost audiat fără suflare, spectatorii rămânând adânc impresionați. Prin urmare, opiniile și discuțiile pe marginea materialului vizionat au fost pozitive.

Programul seminarului a inclus lucrul actorului pe scenă cu obiecte închipuite, studiu-bliț cu conducătorii teatrelor de amatori – aceste procedee a desfășurat dna Gamurari. Dna Lucia Galac, profesor universitar al AMTAP, a propus exerciții pentru dezvoltarea personală prin tehnici actoricești și exerciții dicție pentru actori.

Valentina GORNOSTAALI, IP „Prier”