Noutăți

Seminar pentru psihologii școlari și cadrele didactice de sprijin

Analiza practicilor educaționale privind realizarea parteneriatelor educaționale între diferite instituții sociale, dar și agenți sociali implicați direct în educația tinerei generații, demonstrează prezența unui număr impunător de erori. În unele cazuri acestea din urmă sunt parțial conștientizate de către subiecții implicați, iar altele,  ignorate, printre aceste erori regăsindu-se și abordarea improprie a parteneriatului în educație.

În scopul dezvoltării unui parteneriat viabil  între  psihologii școlari și  cadrele  didactice de sprijin ce ține de forma de comunicare, cooperare și colaborare  în interesul superior al copilului, la data de 20 februarie 2020, Serviciul de Asistență Psihopedagogică al Direcției Generale Educație din raionul Ștefan Vodă, a organizat și desfășurat seminarul teoretico-practic cu genericul: „Comunicarea eficientă între parteneri – condiție în asigurarea succesului parteneriatului educațional

Au fost examinate documente și politici naționale privind parteneriatul, dar și tehnici practice de lucru privind dezvoltarea unui parteneriat educațional familie – instituție incluzivă – comunitate – factor facilitator al incluziunii școlare/ sociale ale copiilor cu nevoi speciale, rolul psihologului  și a cadrului didactic de sprijin în optimizarea relației părinte – copil – cadru didactic.

Un moment nu mai puțin important a fost discuția cu privire la provocările întâlnite la elaborarea unui plan de acțiuni și atribuirea de roluri specifice agenților implicați în realizarea parteneriatului educațional școală – familie.

 Îmbucurător a fost faptul că atât psihologii școlari, cât și cadrele didactice de sprijin care activează direct cu copiii, s-au implicat activ, au adus diverse exemple din activitatea lor profesională ce ține de parteneriat,  demonstrând că a fost  un seminar interactiv cu feedback constructiv și emoții pozitive.

Ana MARIN, psiholog SAP