Noutăți

Seminar instructiv pentru specialiștii funciari

La data de 21 octombrie 2016, Serviciu relaţii funciare şi cadastru a desfășurat un seminar instructiv cu participarea specialiştilor pentru reglementarea regimului funciar din localităţile raionului. Dl Iurie Deriughin, șef serviciului relaţii funciare şi cadastru, întâi de toate a informat prezența despre modalitatea şi termenele întocmirii şi prezentării dării de seamă funciare pentru anul 2016 a primăriilor raionului, atrăgând atenția asupra direcţiilor unde există necesitatea de a intensifica lucrul privind ţinerea evidenţei terenurilor.

A doilea chestiune din agenda seminarului a ținut de modificările curente în legislaţie: a fost adusă la cunoştința specialiștilor Hotărârea Guvernului pentru aprobarea regulamentului cu privire la modul de transmitere, schimbare a destinaţiei şi schimb de terenuri. Totodată au fost menţionate actele legislative care sunt legate cu aceasta hotărâre. La fel, dl Deriughin a explicat modul de înregistrare a hotarelor uniţăţilor administrativ-teritoriale şi modul de întocmire a schemei de amplasare a bunului imobil în scopul înregistrării primare provizorii.

Dl Sergiu Ungureanu, specialist Inspectoratului ecologic al raionului Ştefan Vodă, a prezentat graficul întâlnirilor în localităţile raionului cu deţinătorii bazinelor acvatice. Şeful direcției agricultură şi alimentaţie, dl Vasile Rufa, a solicitat o conlucrare sănătoasă a APL cu deţinătorii de terenuri în privinţa ţinerii Registrului vitivinicol. Arhitect-şef al raionului, dna Maia Roşca, a solicitat prezentarea informaţiei privind suprafaţa şi numărul de locuri în grădiniţele de copii din localităţile raionului.dsc00268