Noutăți

Seminar instructiv pentru specialiştii funciari, primari, secretarii consiliilor locale

Recent, de către Consiliul raional, serviciu relații funciare şi cadastru a fost organizat şi desfășurat un seminar instructiv cu participarea vicedirectorului Î.S. „Cadastru” dl Valeriu Gînju, şefului OCT Ştefan Vodă, filiala Î.S. „Cadastru” dl Anatolie Sîrbu, specialiştilor OCT Ştefan Vodă, filiala Î.S. „Cadastru”, primarilor, specialiştilor pentru reglementarea regimului funciar şi secretarilor al consiliilor locale din localităţile raionului.

Pe ordinea de zi a seminarului au fost puse chestiuni foarte importante ce țin de înregistrarea primară a dreptului de proprietar prin metoda simplificată, delimitarea terenurilor proprietate publică, corectarea erorilor în proiectele de organizare a teritoriului.

Informaţia referitor la toate trei probleme a prezentat-o dl Valeriu Gînju, vicedirectorul Î.S. „Cadastru”. Dumnealui a adus la cunoştinţă modalitatea de pregătire a documentaţiei pentru înregistrare primară provizorie a bunurilor imobile prin metoda simplificată, Regulamentul privind modul de întocmire a schemei de amplasare a bunului imobil, efectuare a înregistrării primare provizorii a dreptului de proprietate şi executare simplificată a lucrărilor cadastrale primare la nivel de clădiri aprobat prin Ordinul nr.108 din 02.09.2016 a Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru.

Dl Gînju s-a referit și la Instrucţiunea cu privire la efectuarea lucrărilor cadastrale ce ţin de delimitare a terenurilor proprietate publică aprobată prin Ordinul nr.91 din 14.09.2015 a Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru. Lucrările de delimitare vor fi finanțate de Banca Mondială şi vor fi executate pe tot teritoriul ţării.

În urma proiectelor de organizare a teritoriului au fost comise o mulţime de erori tehnice, geodezice, juridice şi alte. A fost adusă la cunoştinţă modalitatea de corectare a erorilor comise. Totodată a fost adresată primăriilor solicitarea de intensificat pregătirea documentaţiei iniţiale pentru efectuarea lucrărilor de înregistrare primare masive.

În cursul seminarului specialiştii competenţi au dat răspuns la o mulţime de întrebări legate de înregistrarea bunurilor imobile şi cadastru funciar.

Iurie DERIUGIHIN, serviciu relaţii funciare şi cadastru