Noutăți

Seminar instructiv pentru membrii echipelor multidisciplinare locale

La 23 martie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc un seminar de instruire sub genericul „Utilizarea ghidului pentru echipe multidisciplinare teritoriale privind modul de abordare a cazurilor de violență în familie”. Ghidul a fost elaborat în cadrul proiectului „Promovarea respectării drepturilor femeilor în Moldova prin combaterea violenței în baza de gen”, implementat de Asociația Promo-LEX”, Asociația Împotriva Violenții în Familie „Casa Mărioarei” și Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană.

Seminarul a fost destinat membrilor echipelor disciplinare din teritoriu – asistenților sociali, polițiștilor de sector, medicilor de familie, primarilor, etc. Ghidul a prezentat dna Tatiana Chebac de la Promo-LEX. În discuții au participat dna Victoria Cernat, „Casa Mărioarei”, și dna Andriana Zaslaveț, „Memoria”.

După aprecierea participanților, ghidul este binevenit, deoarece stipulează metodele, tehnici și instrumentele în toate etapele de lucru ale managerului de caz cu sprijinul echipei multidisciplinare, mecanismul de referire a cazurilor de violență la nivel comunitar, raional și național și vizează alte aspecte de activitate în comun a membrilor comisiei. Ghidul conține recomandări practice și are multe anexe utile, suport în perfectarea tuturor documentelor necesare.

Cei prezenți la seminar au fost implicați în exercițiu practic privind soluționarea cazurilor de violență în familie prin intermediul intervenției echipei multidisciplinare teritoriale, dând dovadă de cunoștințe în acest domeniu.

Este important că ghidul este însoțit de lista centrelor de asistență și protecția a victimelor violenții în familie la nivel național.