Educație

Seminar instructiv-metodic cu învăţătorii claselor primare

În conformitate cu Planul complex de activitate a direcției învățământ Ştefan Vodă şi în contextul organizării activităţilor de formare continuă a cadrelor didactice, în școala primara „Grigore Vieru” or Ştefan Vodă s-a desfăşurat seminarul instructiv-metodic cu genericul „Curriculumul şcolar şi rezultatele evaluări criteriale prin discriptori în clasa I”

Atelierul de lucru al cadrelor didactice a fost condus de dna Natalia Darii, director adjunct al instituţiei și a fost axat pe îmbunătăţirea instrumentelor evaluării pe elaborarea și implementarea metodologiei realizării evaluării criteriale prin discriptori în procesul educaţional la clasa I. La seminar au fost prezente 31 de cadre didactice din instituțiile de învățământ din raion.

În cadrul orelor publice prezentate de învăţătoarele Svetlana Pusca (clasa II), Victoria Dimitrenco (clasa III), Ina Bleandura (clasa II), Georgeta Ursachi (clasa III), Aurelia Corniţel (clasa III), Liuba Chetrari (clasa IV), Valentina Chisiliov (clasa I ), Rodica Popuşoi (clasa IV), Diana Izbas (clasa IV, engleza), Irina Boboc (clasa IV, engleza) s-a pus accent pe folosirea diverselor instrumente de evaluare care contribuie la motivarea elevului prin criterii bine stabilite, reglate la nivel de asigurare a unei evaluări corecte, obiective. Atât lecţiile, cât şi lucrul în atelier au fost apreciate cu calificativele „foarte bine” şi „excelent”.

Emilia TUDOREAN,

specialist metodist învățământ primar