Noutăți

Seminar informativ pentru bibliotecari

La 12 martie curent, direcția cultură, tineret, sport și turism a desfășurat seminarul raional informativ pentru specialiștii bibliotecilor publice.

Dna Valentina Uța, șefa DCTST, întâi de toate a mulțumit bibliotecarilor pentru munca depusă, pentru dările de seamă prezentate conform cerințelor MECC. Raportul generalizat al DCTST Ștefan Vodă prezentat la MECC la capitolul „Activitatea bibliotecilor publice” a fost apreciat ca cel mai bun din republică.

Dna Uța a făcut unele precizări/explicații referitor la aplicarea prevederilor noii Legi privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar pentru angajații din domeniul cultură. E necesar de menționat, că situația la bibliotecarii publici este comparativ mai bună, deoarece majoritatea din ei primesc un salariu majorat deplin, cu excepția celor de la biblioteca publică orășenească care activează cu 0,75 din salariu.

Au fost făcute recomandări, informații cu referire la acțiunile/evenimentele cultural educative de ordin raional și republican din lunile martie-mai 2019. Un eveniment important este concursul de lectură (etapa raională) „La izvoarele înțelepciunii”. Ediția a XXIX a acestui concurs se consacră vieții și creației scriitorului român Camil Petrescu. Este o sarcină deloc ușoară pentru bibliotecarii publici și școlari deoarece acest autor nu este inclus în curricula școlară la literatura română. În context, au fost pus în discuție regulamentul-cadru concursului de lectură, la fel, și regulamentele Festivalului cântecului pascal și cel de gestionare a colecțiilor de bibliotecă.

A fost examinat un alt subiect important – atestarea 2019, partea indispensabilă a cerințelor fiind frecventarea de către bibliotecari a cursurilor de formare profesională. Cursurile cu genericul „Tendințe actuale în activitatea bibliotecilor din Republica Moldova” vor avea loc pe data de 18-20 martie și 25-27 martie curent și se vor desfășura în incinta direcției generale educație. Lectorii Universității de Stat din Moldova, Departamentul Formare Continuă, se vor deplasa la Ștefan Vodă scutind participanții de cheltuieli suplimentare. Costul cursurilor de 800 lei trebuie să fie achitat din fondul special al primăriilor destinat perfecționării specialiștilor.

Bibliotecarii au fost informați despre admiterea în anul de studii 2019-2020 în Colegiu de Arte „Nicolae Botgros” or. Soroca unde se studiază biblioteconomia și asistența informațională la buget (frecvența de zi, 4 ani) și în bază de contract (frecvența redusă, 3 ani). Informații suplementare se pot găsi pe site-ul www.colartenbsoroca.md